Foto: PrivatFredrik Christensson, t.v., riksdagsledamot för Centerpartiet, och Naod Habtemichael, t.h., förbundsordförande för Centerstudenter.

Högre utbildning måste löna sig

Stärk kvaliteten på utbildningarna, förbättra studenters hälsa och sänk skatten så att utbildning lönar sig, skriver representanter för Centerpartiet och Centerstudenter.

Onsdagen 5 september är det högskolepolitisk debatt på Uppsala universitet. Det är viktigt att dessa frågor får utrymme i valrörelsen eftersom de är helt avgörande för jobb, utveckling och svensk konkurrenskraft framöver.
Det är dagens studenter som i framtiden kommer att vara de som utvecklar nya tjänster, produkter och kunskaper i rollerna som anställda, företagare och forskare. Högre utbildning är en av de största investeringarna man gör i sitt liv. Man tar studielån och avsätter flera års tid av sitt liv. Högre utbildning måste i större grad ses som den investering det är. Det krävs reformer för den högre utbildningen framåt.

Stärka kvaliteten. Idag är det allt för många utbildningar som inte är tillräckligt bra och inte heller lever upp till arbetsmarknadens krav. För att Sverige ska ha en högre utbildning i världsklass krävs därför att det är kvalitet, inte antal godkända studenter, som premieras. Det är även viktigt med ett bra externt kvalitetssystem där utbildningens kvalitet, koppling till arbetsmarknaden och tidigare studenters åsikter tydliggörs. Det hjälper blivande studenter att göra välinformerade studieval.

Förbättra studenters hälsa. Studenter på högskola och universitet är den population i Sverige som mår allra sämst. Det måste bli lättare att få behandling och rehabilitering. Tillgängligheten bör ökas, till exempel genom behandling via internet eller tidig och snabb psykiatrisk bedömning. Det ska gå snabbare att få hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa genom enklare samtalsstöd. Studenthälsan måste prioriteras.

Utbildning måste löna sig. Sverige är idag det land i hela västvärlden där högre utbildning lönar sig sämst. Enligt en undersökning från Saco är fyra av tio högskoleutbildningar rena förlustaffärer. Regeringen har försämrat utbildningspremien i Sverige genom att höja marginalskatterna. Centerpartiet vill precis tvärtom. Vi vill att arbete, utbildning och vidareutbildning ska löna sig. Därför har vi presenterat förslag för att sänka skatten, med fokus på de med låg och medelinkomster. Vi vill även sänka marginalskatter för att utbildning ska löna sig bättre.

Studenter måste få bättre förutsättningar till en bra utbildning, god hälsa och att det lönar sig bättre att utbilda sig. Det krävs reformer för studenter framåt!

 

Fredrik Christensson (C)
riksdagsledamot, talesperson för högre utbildning
 

Naod Habtemichael (C)
förbundsordförande Centerstudenter