Foto: PrivatJakob Stone, t.v., och Alva Cedergren, t.h., är ordförande respektive vice ordförande för socialdemokratiska studentföreningen Laboremus.

Solidaritet för ett starkare samhälle

Vi kommer jobba för allas rätt till bostad, mot ökningen av psykisk ohälsa och för en hållbar utveckling med Socialdemokraterna i regeringen, skriver representanter för Laboremus.

När årets hösttermin startar är vi många studenter som kommer att påbörja eller fortsätta våra studier. Samtidigt står vi också inför ett av de viktigaste valen i modern tid. Ett val som handlar om att investera i välfärden eller sänka skatten och om Jimmie Åkesson ska få inflytande över nästa regering. Vi socialdemokrater vill bygga ett starkare samhälle där vi har råd med varandra och aldrig samtala eller samarbeta med Sverigedemokraterna.
S-studenter och den socialdemokratiskt ledda regeringen har drivit på för att ge fler chansen att plugga vidare. Vi har bland annat byggt fler studentlägenheter, öppnat fler vägar till högskolan och höjt studiebidraget med 300 kronor i månaden. Det har varit en mandatperiod där politiken gått i rätt riktning. Vi är stolta – men vi är inte nöjda.

Krafttag måste tas mot den psykiska ohälsan. Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten lider 25 procent av studenter mellan 18 och 29 av psykisk ohälsa. S-studenter vill se ökade resurser till studenthälsan, för att i ett tidigt skede fånga upp de som mår dåligt. Vi vill även att studenter ska kunna sjukskriva sig på deltid och ha en kortad karenstid. I detta läge går Moderaterna fram med förslag om avgifter för omtentor. Du som var stressad och inte hann med en tenta eller råkade vara sjuk ska alltså få en straffavgift. Det är ett häpnadsväckande förslag.
Bristen på bostäder är det största hindret för att plugga vidare. Den drabbar inte de som har föräldrar som har råd att köpa en lägenhet, utan alla oss utan den plånboken. Moderaternas lösning på detta är marknadshyror. I Helsingfors ledde det till 42 procents högre hyror på fem år utan att det byggdes fler hyresrätter. Ingenting talar  för att Uppsala skulle undvika att drabbas av motsvarande höjningar. Vi vill istället stärka det statliga investeringsstödet och införa kompiskonktrakt där flera i ett hushåll kan stå på samma hyreskontrakt.
Sommaren har verkligen visat behovet av att på allvar ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det är svårt att inte bli orolig. Vi socialdemokrater vill se stora investeringar i kollektivtrafiken – järnvägen måste byggas ut och underhållet bör förstatligas. Vi vill även se till att stålindustrin ställer om till fossilfri tillverkning – en reform som skulle minska industrins utsläpp med cirka 40 procent. Klimatstatistiken bör kompletteras med ett mått över konsumtionsbaserade utsläpp, vilket täcker in även de varor vi konsumerat som har producerats utomlands.

Den gemensamma nämnaren är att vi bäst löser samhällsproblem tillsammans. Det finns de som hävdar att politik inte spelar roll. Vi vet att det inte är så. Med en socialdemokratiskt regering efter valet i september kommer vi driva på för att alla ska ha rätt till en bostad, att ingen ska behöva lida av psykisk ohälsa och att skapa fler förutsättningar för en hållbar utveckling. Samtidigt som vi ser till att hålla SD borta från allt inflytande. Med ett starkare samhälle grundat på solidaritet och gemenskap bygger vi ett tryggare Sverige.

Jakob  Stone
ordförande Laboremus

Alva  Cedergren
vice ordförande Laboremus