Oseriöst av S-studenter och FI-studenter

S-studenter och Fi-studenter ljuger när de påstår att något kårparti har hyllat avvecklingen av Studentbokhandeln, skriver före detta ordförande för Allians för kåren, Fredrik Hultman.

Foto: PrivatDe kårstyrelser som S-studenter och Fi-studenter båda har ingått i har lagt fokus på att skriva debattartiklar, sjukravkampanjer och åsiktsprogram, snarare än att hantera akuta ekonomiska frågor eller att stärka studentrepresentationen, menar Fredrik Hultman.

Med anledning av att kårstyrelsen meddelat att de avser föreslå att lägga ner Studentbokhandeln på nästkommande fullmäktigemöte har S-studenter och Fi-studenter kritiserat detta. De hävdar att den interna demokratin har tagit skada av agerandet, vilket är ett fullständigt bisarrt påstående.
Kårstyrelsen har genom enskilda partiers kanaler och via media kommunicerat vilket beslut de har fattat. Det är föredömligt transparent, och saknar motstycke hos tidigare styrelse. Det finns ingen som har hyllat beslutet att avveckla Studentbokhandeln, utan det enda som har kommunicerats är vad som sker härnäst. S-studenter och FI-studenter ljuger uppenbarligen när de skriver att något kårparti har ”hyllat” avvecklingen av Studentbokhandeln.

Sedan kårobligatoriet föll år 2010 har Uppsala studentkår tappat medlemmar och därmed intäkter. Dessutom tappade kåren ett betydande antal medlemmar till de nybildade kårerna Juridiska föreningen och Uppsalaekonomerna år 2016, och med det betydande summor i ekonomiska bidrag. S-studenter satt under perioden 2014–2018 i kårstyrelsen – hela fyra raka verksamhetsår, och hade varje möjlighet att vända utvecklingen.
Organisationen har länge behövt förnyas för att kunna finnas kvar. AFK, och i hög utsträckning även UUS, har konsekvent argumenterat för strukturella förändringar i kårens styrelsesätt för att försvaga partisystemet till förmån för studentsektionerna. På så sätt skulle det demokratiska underskottet minskat, och det skulle ha saknats incitament till att bilda nya kårer, men såväl S-studenter som Fi-studenter motsatte sig detta konsekvent och genomgående i flera år. De gjorde inte heller något för att stärka Studentbokhandelns ekonomi när de själva styrde förra verksamhetsåret.

Dessvärre är det symptomatiskt för S-studenter och FI-studenter att hellre utmåla allting som en strid mot en halmdocka i form av en ondskefull, nyliberal höger, snarare än att bedriva en seriös kårpolitik. Den verkliga skiljelinjen i kåren är egentligen mellan de partier som konsekvent arbetat seriöst, och de som ignorerar frågor rörande studentrepresentation till förmån för en meningslös och ineffektiv opinionsbildning kring marginella frågor. De kårstyrelser som de båda har ingått i har lagt fokus på att skriva debattartiklar, sjukravkampanjer och åsiktsprogram, hellre än att hantera akuta ekonomiska frågor eller att stärka studentrepresentationen.
Om dessa problem hade adresserats i tid, skulle nedläggningen av Studentbokhandeln ha kunnat undvikas. Det är beklagligt att kårens gemensamma resurser har hanterats så vårdslöst, och att nuvarande styrelses huvuduppdrag blir att städa upp efter S-studenter, Fi-studenter och den övriga kårvänstern.

Fredrik Hultman

Tidigare studentrepresentant i konsistoriet (2016–2017) och tidigare ledamot i kårfullmäktige (2014–2017) samt tidigare ordförande AFK (2015-2017)