Foto och kollage: Lina Svensk och Sandra GunnarssonFrån vänster: Amanda Tedenljung från FI studenter, Pontus Brolinsson från Vänsterns studentförbund (VSF), Sofie Annerfalk från S-studenter, Caroline Bodin från Uppsala universitets studenter (UUS) och Ludvig Lundgren från Allians för kåren (AFK).

Kårval 2018

Dags att besöka de virtuella valurnorna och rösta i årets kårval. Men kanske är du osäker på vilken din politiska hemvist är, hur man gör för att rösta eller varför man ska göra det? På andra sidan den här guiden är du förhoppningsvis desto mer säker.

Lilla kårvalsparlören

Breddad rekrytering: Aktiva åtgärder för att göra universitetsstudier tillgängliga för alla grupper i samhället. Universitet och högskolor är skyldiga att aktivt främja breddad rekrytering enligt Högskolelagen.

Esmeralda: En mångfaldsbyrå som jobbar med breddad rekrytering till universitetet. Byrån är ett samarbete mellan Uppsala studentkår, Uppsala kommun och Uppsala universitet.

(Kår)fullmäktige/fum: Kårens högst beslutande organ. Tänk riksdag.
Interpellation: En skriftlig fråga ställd i fullmäktige till kårstyrelsen eller annan, av fullmäktige, förtroendevald person. En interpellation kräver ett skriftligt och ofta lite utförligare svar än en vanlig fråga.

Norredatorp: En samling stugor som förvaltas av Uppsala studentkår. Kan hyras året om och medlemmar i kåren får extra rabatt.

Organisationskommittén/OK-gruppen/osv: De organ och instanser vid kåren som på ett eller annat sätt arbetar med frågor som rör hur kåren ska se ut i framtiden.

Rapporten om psykosocial arbetsmiljö: En rapport baserad på Uppsala studentkårs undersökning om uppsalastudenters psykosociala arbetsmiljö från 2017. Rapporten visar att andelen studenter som lider av stress, ångest och oro har ökat markant sedan 2013.

Sektioner: De organ som Uppsala studentkår delar upp sitt studiebevakande arbete i. US har fyra sektioner – Humanistiska, Lära, Medicinska och Samhällsvetenskapliga.
SFS: Sveriges förenade studentkårer. En sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. De bedriver nationellt påverkansarbete i gemensamma intressefrågor som rör studenter.

Studenthälsan: Studenternas hälsovård. Hos Studenthälsan kan du som student få hjälp av bland annat psykolog, kurator och läkare.

Studentrepresentation: Representation av studenternas åsikter och intressen i olika organ som bereder och fattar beslut som berör studenter. Studenterna finns bland annat representerade i universitets styrelse – konsistoriet.

Studiebevakning: Kårens arvoderade ombud som hjälper dig och representerar dig gentemot universitetet i arbetsmiljö- och studierelaterade frågor.

Tidningsutskottet/TU: Det utskott som har i uppgift att handlägga och i vissa fall fatta beslut om frågor som rör Ergos produktion, distribution och ekonomi.

Vad gör kåren?
Mer än vad som får plats att förklara här förstås, men kort sagt är deras jobb att ta tillvara på dina intressen och rättigheter som student. De hjälper dig om du blir orättvist behandlad av din uppsatshandledare, erbjuder dig stöd och råd i din kontakt med universitetet och representerar studenternas röst i universitetets beredande och beslutande organ, till exempel. Dessutom erbjuder kåren flera tjänster, så kallad studentservice.

Vad är kårvalet?
I Uppsala studentkår arrangeras val varje år. I valet röstar medlemmarna på det kårparti och, om de så vill, den kandidat som de vill ska representera dem i kårfullmäktige. Kårfullmäktige är kårens högst beslutande organ – de fattar beslut om kårens alla angelägenheter. Det är de som bland annat väljer studentrepresentanter till universitetets olika organ. Kårfullmäktige väljer också vilka som ska ingå i kårstyrelsen, det organ som verkställer kårfullmäktiges beslut.

Vilka är kårpartierna?
Fem parti ställer upp i kårvalet i år: Uppsala universitets studenter (UUS), Allians för kåren (AFK), S-studenter, Vänstens studentförbund (VSF) och Fi-studenter. Dessa partier har olika åsikter om hur kåren ska styras, vad kåren ska lägga fokus på, hur kårens budget ska fördelas, och så vidare. Exakt var de olika partierna står får du veta i intervjuerna med partirepresentanterna som börjar på nästa sida.

Får jag rösta?
Om du är medlem i Uppsala studentkår och betalade din kåravgift senast sista mars, så ja, det får du! Är du osäker på om du är medlem? Kolla på ditt kår- och nationskort – om det står ”Uppsala studentkår” uppe i det högra hörnet så är du medlem.

När kan jag rösta?
Från 7 till och med 21 april.

Hur röstar jag?
Gå in på www.karvalet.nu och logga in med ditt personnummer och kårvalskoden som finns på ditt kår- och nationskort. Följ därefter instruktionerna.

Kan jag ångra mig när jag har röstat?
Ja, det kan du! Men då måste du besöka Uppsala studentkårs reception på Övre Slottsgatan 7 mellan klockan 12 och 14 senast sista vardagen innan 21 april.

Inget parti tycks vara för mig, kan jag rösta blankt?
Självklart! Tycker du inte att något parti faller dig på läppen så kan du klicka i ”Blank röst” på röstningssidan. I alla röstningssammanhang är det alltid bra att vädra ditt missnöje mot att det inte finns något alternativ som passar dig. Vill du göra något åt det har du dessutom möjlighet att registrera ett eget kårparti till nästa års val.

Spelar det verkligen någon roll om jag röstar?
Ja, faktiskt. Det är så få av de röstberättigade som röstar i kårvalet att några få ynka röster kan vara helt avgörande för valresultatet. Plus att om du röstar ger det dig mer trovärdighet nästa gång du vill gnälla på att kåren gör något fel.