UU blickar mot Gotland

Wikimedia commons/ Dagge67Campus Gotland är en del av Uppsala universitet, och nu ska har konsistoriet klubbat igenom flera satsningar där.

Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, klubbade på onsdagen en femårig utvecklingsplan för Campus Gotland.

– Vi har höga ambitioner för Campus Gotland inom både forskning, utbildning och samverkan. Det finns också särskilt goda förutsättningar att kraftsamla med fokus på hållbar utveckling på Campus Gotland, säger rektor Eva Åkesson i ett pressmeddelande.

Bland målen nämns att antalet campusstudenter, lärare, forskare, doktorander och gästforskare ska öka. 2021 ska antalet campusstudenter uppgå till minst 1500 studenter. Man vill bland annat stärka förutsättningarna för mång-och tvärvetenskapliga inititiativ, införa fler engelskspråkiga program, rekrytera fler internationella gästforskare och främja regional samverkan.