Foto: Jakob MeijerMartin Gunnarsson och Håkan Emilsson startade en bilpool som projekt när de läste på CEMUS. CEMUS är ett plus i kanten för Uppsala universitet, konstaterar UKÄ.

UU på god väg mot hållbar utveckling

Uppsala universitet ligger bra till i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av lärosätenas arbete med hållbar utveckling. UKÄ lyfter fram att det sedan 2015 finns ett universitetsövergripande, strategiskt måldokument inom hållbarhetsområdet och att ett rektorsråd för hållbar utveckling följer upp och utvärderar arbetet tillsammans med universitetsledningen. Den tvärvetenskapliga kursverksamheten hos CEMUS (Centrum för hållbar utveckling) ges som exempel på hur samarbete med studenter och näringslivet bidrar till hållbar utveckling.

Ett utvecklingsområde är dock att det saknas konkreta exempel på hur kompetensutveckling inom hållbar utveckling ska gå till och vilka som omfattas av den.