Foto: Sigrid AskerForskaren fick inte tjänsten han sökte på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Nu har han överklagat tillsättningen till högskolans överklagandenämnd.

Jäv?

En forskare har överklagat tillsättningen av en tjänst vid Uppsala universitet till högskolans överklagandenämnd, rapporterar UNT. Det var efter att forskaren sökt en tjänst vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism – och inte fått den, som han begärde ut mailkorrespondens mellan de som varit inblandade i rekryteringen. Enligt forskaren tyder mailen på att de sakkunniga gjort upp om hur de sökande ska rangordnas och att annat än meriter och kompetens kan ha varit avgörande. Forskaren menar också att det föreligger jäv mellan de sakkunniga och några av de sökande.