Foto: ArkivUndersökningen visade att många utrikes födda har bristande kännedom om svenska samhällsinstitutioner vilket skapar tveksamhet till att ta studielån.

Färre med utländsk bakgrund tar studielån

74,2 procent av inrikes födda studenter med svenska föräldrar tar studielån, medan endast 50,3 procent av utrikes födda gör det, uppger CSN som har djupintervjuat 20 personer med utländsk bakgrund för att förstå varför skillnaden är så stor. Undersökningen visade att många utrikes födda har bristande kännedom om svenska samhällsinstitutioner vilket skapar tveksamhet till att ta studielån. Även språksvårigheter och kulturella skillnader i synen på att ta lån spelade in. Obenägenheten att ta studielån kan göra att en lägre andel av personer med utländsk bakgrund väljer att studera vidare, menar de som genomfört utredningen.