Foto: Mikaela EngströmInte ens hälften av alla som började plugga till civilingenjör 2008/2009 tog examen under normalstudietiden.

Många civilingenjörsstudenter hoppar av

Av de som påbörjade ett civilingenjörsprogram läsåret 2008/2009 var det bara 51 procent som hade tagit ut sin examen 2015/2016. Endast 44 procent examinerades under normalstudietiden, visar en rapport från SCB.

Jonas Gustafsson, vd för ingenjörs-och konsultföretaget ÅF, skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att utvecklingen är oroväckande och presenterar ett sju punkts-program som skulle kunna öka genomströmningen på civilingenjörsutbildningarna. Bland annat föreslår han att lärosätena borde få ersättning inte bara för ”producerade poäng” och antal inskrivna studenter utan också utifrån hur många som tar examen, detta för att skapa ekonomiska incitament.