Foto:Johannes TångbergHumboldtuniversitetet i Berlin. I Tyskland skiljer sig förutsättningarna för studenter liksom i de flesta andra europeiska länder från Sverige.

Norden och Malta har särställning

Förutsättningarna skiljer sig åt för studenter i olika europeiska länder, visar Eurodykenätverkets rapport National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/2019, som omfattar 28 EU-länder samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet, skriver Universitets-och högskolerådet i ett pressmeddelande.

Sverige, Danmark, Finland och Malta är de enda som har låga eller inga avgifter för högre studier kombinerat med relativt höga studiebidrag. Ungefär 25 procent av de offentligt finansierade universitetsutbildningarna kostar över 1000 kronor per år. De flesta länder ger ekonomiskt bidrag endast till studenter med sämre socioekonomiska förutsättningar.