Wikimedia commons/ Tage OlsinLag och rätt är inte alltid lätt, ens när man läser juridik.

Juriststudent nekar till fusk

En student vid Juridiska institutionen anmäls till rektor för misstänkt försökt att vilseleda vid examination. Hens pm överensstämde enligt Urkund till stora delar med en artikel i tidningen Ingenjören.

I artikeln intervjuas två experter med motsatta uppfattningar i en sakfråga. Studenten presenterar i sitt pm båda ståndpunkterna på ett sätt som blir självmotsägande. Själv hävdar hen dock att hen inte känner till den aktuella artikeln och att materialet kommer från hens egna anteckningar.