Foto: Mikael WallerstedtKristina Edström är en av tre professor som får Uppsala universitets Rudbecksmedalj.

Medaljörer utsedda

Uppsala universitets Linnémedalj delas i år ut till Leif Andersson, professor i funktionsgenomik. Han leder en forskargrupp kring studier av husdjurens genomik, som har visat sig ha mycket stor relevans även för uppkomstmekanismer hos humansjukdomar.

Tre personer får Uppsala universitets Rudbecksmedalj. Dessa är Per Artursson, professor i läkemedelsformulering, som bland annat varit en pionjär i utvecklandet av cellmodeller för att studera läkemedelsabsorption från tarmkanalen, Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid institutionen, som bedriver framstående forskning om batterier, samt Lars Engwall, professor emeritus i företagsekonomi, vars arbeten om handelshögskolornas och det företagsekonomiska ämnets framväxt har rönt stor uppmärksamhet.

Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen 25 januari 2019.