PressbildUHR:s generaldirektör Karin Röding tycker det är glädjande att intresset för internationell utbildning i Sverige ökar.

Ökat intresse för internationella kurser

Söktrycket till internationella kurser vid svenska lärosäten ökar. Inför vårterminen sökte 17 procent fler till internationella grundutbildningar och 20 procent fler till internationella masterprogram. Det är avgiftsbelagda sökande söm ökar mest.

– De internationella kurserna och masterprogrammen tappade flertalet sökande när Sverige införde studie- och anmälningsavgifter år 2011. Glädjande är att antalet utländska sökande ökar i vår: jämfört med våren 2018 har 45 procent fler betalstudenter sökt till vårens internationella kurser, medan motsvarande ökning för masterprogrammen är 61 procent, säger UHR:s general­direktör Karin Röding i ett pressmeddelande.