Foto: Sigrid AskerNy doktorandtjänst inrättas vid Uppsala universitet för att forska om myalgisk encefalomyelit, ME.

Hoppas lösa ME:s gåta

Uppsala universitet kommer att inrätta en doktorandtjänst för forskning om sjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME. Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi, ska leda forskningen.

Det är den amerikanska stiftelsen Open Medicine Foundation som satsar medel på svensk forskning inom området. Uppsalaforskningen kommer främst att fokusera på biomarkörer i ryggvätskan hos personer med ME. I mindre studier har man kunnat visa att dessa patienter har förhöjda halter av olika proteiner kopplade till inflammation, skriver Dagens Medicin.