PressbildKarin Röding är generaldirektör för UHR, som nu lanserar en ny webbtjänst.

Utländsk utbildning översätts online

För att underlätta för personer med utbildning från ett annat land att ta sig in på arbetsmarknaden lanserar Universitets-och högskolerådet (UHR) nu en webbtjänst som snabbt visar vad en utländsk högskoleutbildning, gymnasie-eller eftergymnasial utbildning motsvarar i det svenska systemet.

– Det är viktigt att ta tillvara kompetensen hos de hundratusentals personer i Sverige som har en utbildning från ett annat land, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att både arbetssökande, arbetsgivare samt svenskar som söker utbildning i utlandet ska ha nytta av tjänsten. Liksom tidigare finns även möjlighet att ansöka om ett personligt utlåtande från UHR.