Det tvistas i Odinslund

Uppsala studentkår sade upp kontraktet med hyresgästen nio månader i förväg, men när kåren skulle flytta in i de gamla husen i Odinslund i början av hösten framkom att den tidigare hyresgästens familj har helt andra planer.

Foto: Gusten HolmKristina Ekholm.

Kåren äger genom stiftelsen Ubbo två hus strax nedanför kårhuset, i kvarteret Odinslund. Sedan mitten på femtiotalet och fram till för två år sedan hyrdes dessa hus av den framlidne konstnären Staffan Östlund, som hade dem som sin ateljé. Uppsala studentkår har under lång tid haft planer på att ta husen i bruk igen för att utöka sina lokaler, så förra året sades kontraktet upp av stiftelsen Ubbo.
- Först måste husen restaureras för de har varit väldigt eftersatta länge. Sedan har vi budgeterat för möbler i kårens verksamhetsplan. Tanken är att studentföreningar som inte har några egna lokaler ska kunna träffas här, att vi ska skapa kreativa miljöer för möten, projektarbeten och seminarier. Vi behöver en ökad närhet till studenterna, säger Kristina Ekholm, ordförande för Uppsala studentkår.

Men den framlidne konstnärens familj håller istället på att starta en stiftelse med syfte att bevara husen i Odinslund - en annan typ av mötesplats. För konstnärer, poeter och musiker. För att stärka Uppsala som kulturstad.
- Odinslund har varit en plats för kultur i minst 150 år. Både Karin Boye och August Strindberg har varit verksamma här i kvarteret. Min far var en aktiv konstnär hela sin tid här och under de senaste 16 åren har man visat konst, musik, dans och teater här på Kulturnatten. Det finns ett starkt kulturarv, säger Michel Östlund, son till Staffan Östlund.
Han hävdar att den stiftelse som familjen håller på att bilda har samma renoveringsplaner som Akademiförvaltningen, som förvaltar husen åt Ubbo. Han säger att underhållet varit bristfälligt under många år, men menar att ansvaret även vilar på fastighetsägaren.
- Vi frågade Akademiförvaltningen om vi fick köpa husen för ungefär ett år sedan, men de svarade nej. Vi skulle vilja ha en öppen dialog med Uppsala studentkår, Akademiförvaltningen och styrelsen för Ubbo. Vi ändrar inte uppfattning om vad platsen är bäst lämpad för, men vi skulle tillsammans kunna titta på gemensamma lösningar. Ha som utgångspunkt att det ska vara en mötesplats.

I kvarteret Odinslund står Staffan Östlunds skulpturer uppställda. Familjen ser helst att dessa står kvar oavsett vad som händer, men Uppsala studentkår vill ha bort skulpturerna om de tar över husen. Familjen har begärt uppskov med utflyttningen till februari nästa år. De hävdar genom sitt juridiska ombud att uppsägningen inte har gått rätt till, berättar Kristina Ekholm.
- Vi skulle behöva komma åt husen medan vi fortfarande har full medlemstäckning. Vi tycker att det är tråkigt att familjen anlitat en jurist och försöker starta en stiftelse. Det är studenterna som kommer i kläm, säger Kristina Ekholm.