Wikimedia commons/ HariadhiFusk på tentor ses inte med blida ögon på universitetet. En läkarstudent misstänks ha fuskat flera gånger.

Läkarstudent tros ha fuskat på flera tentor

Flera svar var identiska med facit och studenten uppvisade ett misstänkt beteende i skrivsalen. Nu anmäls hen för fusk och riskerar avstängning.

Redan i januari förra året konstaterade en examinator att en student på läkarprogrammet under sin terminstentamen hade formulerat sina svar identiskt med facit. Eftersom tentamensvakterna inte hade noterat något avvikande beteende hos studenten vid skrivtillfället gjordes dock ingen anmälan.

Under höstterminen 2016 sågs samma student snegla på en kurskamrats svar vid en dugga. Upprepade misstankar föranledde att man vid terminstentamen i mitten av januari höll extra uppsikt över personen i fråga. Liksom den tidigare terminstentamen där hen misstänkts för fusk var detta en så kallad MEQ-tentamen, där svaren på en fråga återfinns på följande blad. Man uppmärksammade att studenten tog åtta extra kladdpapper innan tentamen startade. Examinatorn ställde sig några meter bakom studentens skrivplats och kunde se att hen använde kladdpapprena för att dölja att hen tittade på svaren i förväg. Examinatorn tillkallade en annan tentamensvakt för att få ett vittne. Efter ett tag märkte studenten att hen var iakttagen och upphörde med beteendet. Hen konfronterades under tentamen men nekade till fusk. När hen erbjöds att fortsätta skrivningen valde hen dock att avvika. Nu har studenten anmälts för fusk.

Matts Olovsson, ordförande i läkarprogrammets programkommitté, ser allvarligt på händelsen. Han menar att det är en nackdel med MEQ-tentamina att svaren går att läsa på följande blad, men att examinationsformen också har förtjänster.

– Studenterna presenteras för patientfall och uppgifterna ställer krav på att tänka själv.

Institutionen är på väg att lämna den här typen av tentamina. Antingen kommer man att helt frångå dem, eller om möjligt förlägga dem till datorskrivsalen på Biomedicinskt centrum (BMC) så att studenterna får tentera via datorer.

– Då skulle man inte kunna gå tillbaka till tidigare svar, säger Matts Olovsson.

Studenter som bedöms ha fuskat blir avstängda från utbildningen i omkring sex veckor. Matts Olovsson anser att straffet borde vara längre.

– Det är så pass allvarligt. Sådant här beteende vill man inte ha i läkarkåren.