Fi-studenter representeras av Charlie Strängberg. På frågan "Om ert parti var ett djur, vilket skulle det vara?" svarar de ”Det självklara djuret för Fi-studenter är enhörningen. Vi är kårens normkritiska och magiska röst.”

Fi-studenter

Representeras av Charlie Strängberg, 22, nummer ett på Fi-stdenters lista till fum.

Fi-studenter har idag inga mandat i kårfullmäktige då de inte ställde upp i kårvalet förra terminen. Den vanligaste studieinriktningen bland de som står på Fi-studenters partilista är lärare (5 av 12 namn).

Tycker du att det här partiet har vettiga åsikter och vill se dem i kårfullmäktige kommande mandatperiod? Gå in och rösta på dem här!

Vad är Uppsala studentkårs viktigaste funktion?
– Att den ska finnas här för oss. Det ska vara en självklarhet för varje student att vi ska kunna vända oss till kåren vad vi än behöver hjälp med.
Vilken verksamhet som redan bedrivs är minst viktig?
– Tror inte det finns någon som är mindre viktig.
Varför ska man som student rösta på ert parti?
– Vi ser universitetsstudier som ett privilegium, men det ska inte behöva vara det. Vi vill få in alternativa urvalsmetoder* och göra universitetet så tillgängligt som möjligt. Föreläsarna ska använda mikrofon och hörslinga, men det är inte alltid de gör det. Alla sådana småsaker gör universitetet mindre tillgängligt och vi vill inte att det ska vara så.
Hur ska ni få ordning på Uppsala studentkårs ekonomi?
– Det behöver vi sätta oss in i, och läsa på mycket om innan vi kan svara på.
Hur ser ni på Uppsala studentkårs roll i framtiden?
– Vi vill se något slags samarbete mellan alla kårer. Universitetet är stort och därför behöver alla kårer samarbeta för att det ska bli bra.
Har ni någon ordförandekandidat om det skulle bli aktuellt?
– Nej, men vi är beredda att diskutera det inom partiet.
Vilken post skulle du vilja ha?
– Jag vill säga ordförande i framtiden, men inte i det här valet. Jag vill sitta i kåren ett år utan styrelseplats för att sedan nästa år söka en högre post.
Ni glömde registrera ert parti förra året. Kan man som väljare lita på att ni är ett parti som tar sitt ansvar?
– Det var helt klart ett misstag, men det finns också en förklaring. Det skedde ett generationsbyte och många var nya och hade inte koll. Men nu har vi suttit med VSF i ett år och nu är vi absolut redo att representera våra väljare. Alla på listan är taggade.
Förra gången ni deltog valde ni att inte kämpa för några presidieposter trots att ni var största parti. I fullmäktige gjorde ni inte heller så mycket väsen av er. Kan väljarna lita på att ni är beredda att ta ansvar nu?
– Ja, vi är kanske inte ute efter de höga posterna, utan det vi vill är att få igenom våra förslag. Göra universitetet mer öppet för alla.
Men att sitta på höga poster är ju ett bra sätt att få igenom sin politik.
– Jo absolut. Det är lockande men det är inte aktuellt nu i år då vi är många nya.

 

*Att öronmärka studieplatser åt en grupp sökande som inte baseras på betyg eller resultat från högskoleprovet, utan istället på ens socioekonomiska bakgrund till exempel. Detta har tidigare testats som en metod för att minska snedrekryteringen till universitet och högskola.