S-studenter representeras av Max Stenberg. På frågan "Om ert parti var ett djur, vilket skulle det vara?" svarar de "Sossar är bin, vi jobbar tillsammans för något sött.”

S-studenter

Representeras av Max Stenberg, 23, nummer ett på S-studenters lista till fum.

S-studenter har idag 9 av 41 mandat i kårfullmäktige. Den vanligaste studieinriktningen bland de som står på S-studenters partilista är pol.kand. och kultur & sam.analys (vardera 2 av 19 namn).

Tycker du att det här partiet har vettiga åsikter och vill se dem i kårfullmäktige kommande mandatperiod? Gå in och rösta på dem här!

Vilken är Uppsala studentkårs viktigaste funktion?
– Att vara Uppsalastudenternas fackförening och vår röst gentemot universitetet i de stora frågorna. Som enskild student är det väldigt svårt att bli hörd gentemot till exempel fakultetsledningen, så det är väldigt bra att det finns en organisation som kan hjälpa en med sådant.
Vilken verksamhet som kåren redan bedriver tycker ni är minst viktig?
– Det är nog vissa av de representationer vi gör ibland. Till exempel när någon från kåren är med och bär standaret* på vissa tillställningar. Det är förstås bra att vara med och träffa människor också, men det är det som är minst viktigt i förhållande till vår kärnverksamhet.
Varför ska man som student rösta på just ert parti?
– Därför att vi står för den gemensamma studentrösten som ska synas och höras och vara politisk. Vi ska påverka kommun och landsting inför valet nästa år till exempel, och vi ska ligga på universitetet med politiska frågor.
Hur ska man få ordning på US ekonomi?
– Det finns inte så mycket mer att skära i om man inte ska göra sig av med hela verksamhetsgrenar, vilket inte vore så lämpligt att göra just nu. Snarare får man titta på vilka samarbeten man kan hitta och avlasta vissa kostnader genom dessa. Till exempel skulle kostnaden för Ergo kunna delas med andra kårer.
Hur ser ni på US roll i framtiden?
– Vi tycker att det behövs ett organ som sköter de här stora frågorna som US gör nu. Kårens centrala verksamheter – studentrepresentationen och studiebevakningen – är extremt viktiga och de måste vi slå vakt om. Vi vill se en framtid där det fortsatt finns ett sådant starkt organ.
Vilka poster är viktiga för er att sitta på?
– Presidie-** och styrelseposterna. Vi har även stort intresse av att ha de ordinarie platserna i konsistoriet***. I kort är det de poster där man har störst politisk påverkan som vi är intresserade av att ha. I synnerhet nu när det snart är rektorsval.
Hur viktigt är det egentligen att det finns olika kårpartier? Det är ju ändå det som i någon mån lett till splittringen av Uppsala studentkår.
– Jag var kåraktiv när jag pluggade i Lund där man inte har några partier utan bara personval och det tyckte jag var väldigt bra då. Men när jag flyttade upp hit insåg jag vilken styrka det är att man kan organisera sig i kårpartier som student och ha en enad röst i de frågor man tycker är viktigast. Har man endast personval kan en individ får 59 procent av rösterna, men samtidigt bara fylla en stol i fullmäktige och ingen makt att genomföra det som 59 procent av studenterna vill. Det blir ett demokratiskt underskott med ett sådant röstningsförfarande. Man borde snarare vara bättre på att uppmärksamma studenterna på att alla kan skapa ett kårparti snarare än att spä på skräcken över beröringspunkterna partierna har med de rikstäckande partierna.

 

*Det Uppsala studentkår kallar sin fana av någon anledning.

**Uppsala studentkårs ordförandeduo som utses av fullmäktige kallas för presidium. I nuläget är Daniel Simmons ordförande och Karin Ottander vice ordförande, båda från kårpartiet UUS.

***Uppsala universitets styrelse som ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter. I det ingår bland annat tre ordinarie studentrepresentanter (varav en från Uppsala studentkår).