UUS representeras av Daniel Simmons. På frågan "Om ert parti var ett djur, vilket skulle det vara?" svarar de "UUS har varit kårparti sedan 1964. Vi är självklart en uggla precis som kåren själv.”

Uppsala universitets studenter

Representeras av Daniel Simmons, 30, nummer ett på UUS lista till fum.

UUS har idag 11 av 41 mandat i kårfullmäktige. Den vanligaste studieinriktningen bland de som står på UUS partilista är juridik (5 av 16 namn).

Tycker du att det här partiet har vettiga åsikter och vill se dem i kårfullmäktige kommande mandatperiod? Gå in och rösta på dem här!

Vad är Uppsala studentkårs viktigaste funktion?
– Att föra studenternas talan och att jobba med det som påverkar studenternas vardag. Till exempel studieplatser, öppettider på biblioteken, mikrovågsugnar och fler lärarledda timmar.
Varför ska man rösta på ert parti?
– Vi är de som satsar på de studentnära frågorna. Vi behöver bara ställa oss frågan i vårt parti: är det här bra eller dåligt för studenterna? Vi färgar inte in ideologi i det hela.
Hur ska ni få ordning på US ekonomi?
– En av de största prioriteringarna är att kolla på Ergo och det är någonting vi jobbat med ganska mycket under året. Vi måste öka intäkterna men också att dela på kostnaderna genom att få in mer samarbetspartners, andra kårer. Att äga Ergo tillsammans.
Hur ser ni på US roll i framtiden?
– Kåren är inne i en stor omvandling just nu. Det första vi måste erkänna för oss själva är att vi inte kan fortsätta som förut. Ett paraplyorgan för alla kårer vid universitetet ligger nog på horisonten. Vår roll i det är att vi har ansvaret att se till att den lösning som blir i slutändan blir en organisation som kan förvalta och föra studenternas talan.
Har ni någon ordförandekandidat om det skulle bli aktuellt?
– Ja, jag står till förfogande igen ifall partiet, studenterna och kårfullmäktige vill.
Vilka poster är viktiga för ert parti att sitta på?
– Vi anser att det är viktigt att ha personer i kårpresidiet och kårstyrelsen för att kunna se till att arbetet som förs i kåren fokuserar på de lokala och studentnära frågorna.
Ni säger er vilja representera alla studenters intressen, men ni har fått en del kritik för att ni som sittande i kåren inte inkluderar de internationella studenterna.
– Vårt arbete med detta i höstas var svårt eftersom vi hade styrelseavhopp. Nu har vi en arbetsgrupp i styrelsen som arbetar med att översätta information till engelska och som också kollar på möjligheten att skapa ett utskott eller forum som bara ska bestå av internationella studenter och driva deras frågor vidare.
Partipolitik med tydliga ideologier engagerar ju studenter. Finns det ingen risk att engagemanget bland väljarna minskar ytterligare när man har ett parti som inte vill ta politisk ställning?
– Vi har ju folk från de olika blocken i vårt parti och det som enar oss är att vi alltid tänker på vad som är bäst för studenten. För mycket ideologisk inblandning kan i stället skapa en hög tröskel för engagemang. Det kan vara svårare att engagera sig i kårpolitiken om det hela tiden krävs att man ska vara beredd på att gå in i en ideologisk diskussion.