Privat fotoJonas Lundström, ordförande i Socionomstudenter vid Uppsala universitet (SVUU) vill att socialt arbete ska få en egen institution.

Socionomer vill ha egen institution

De flesta lärosäten med socionomutbildning har en institution för socialt arbete. Så borde det vara även här, menar socionomstudenter vid Uppsala universitet.

Sedan 2008 ges socionomprogrammet vid Uppsala universitet. Det har hela tiden legat under sociologiska institutionen, till skillnad från på andra större forskningsuniversitet som Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå där socialt arbete har en egen institution. Föreningen Socionomstudenter vid Uppsala universitet (SVUU) framför nu önskemål om att Uppsala universitet ska gå samma väg.

– Akademiska ämnen behöver forskning, och det saknas inom socialt arbete på Uppsala universitet idag. Vi tror att en egen institution är den bästa lösningen i längden. Sociologi och socialt arbete har kopplingar, men är olika ämnen, säger ordförande Jonas Lundström.

2015 stod socionomprogrammets examensrätt på spel, efter kritik från Universitetskanslersämbetet. Då utlovades satsningar, men SVUU tycker att rekryteringarna av lektorer och professor behöver snabbas på.

– Diskussioner pågår, men vi vill se resultat. Det pratas om att starta en socionomutbildning även på Campus Gotland, där efterfrågan på socionomer är stor, och då måste vi först och främst ha resurser på hemmaplan, menar Jonas Lundström.

Han läser för närvarande sin femte termin på socionomprogrammet och tycker att utbildningen på det stora hela är bra, men skulle vilja se en tydligare koppling till socialt arbete.

– Socialt arbete behöver forskning och regionen behöver socionomer. Vi studenter märker tydligt att vi är efterfrågade och att utbildningen behövs.