Wikimedia commonsDet kan stå dig dyrt använda fusklapp på tentan.

Avslöjades med fusklappar på tentan

Två studenter på receptarieprogrammet misstänks för att ha försökt fuska på en tentamen i kemi, genom att skriva formler på insidan av sina miniräknarlock.

Det var under en skriftlig tentamen i allmänkemi med läkemedelsinriktning som en tentavakt upptäckte att två studenter hade formler inskrivna på insidan av locken på sina miniräknare. Man konstaterade att dessa formler var matematiska omvandlingar av formler som finns i den formelsamling som var tillgänglig under tentamen. Omvandlingarna väntas studenterna kunna utföra själva, enligt kursmålen, menar Ulrika Rosenström, studierektor vid avdelningen för organisk farmaceutisk kemi.

– Vi har nu gjort en anmälan om misstänkt fusk. Men det är inte vi som dömer, utan disciplinnämnden, säger hon.

De misstänkta studenterna hävdar själva att de skrivit formlerna medan de pluggade till tentamen och inte var medvetna om att de råkat få med sig icke tillåtna anteckning vid skrivtillfället. Den som av disciplinnämnden bedöms ha gjort sig skyldig till vilseledande vid examination kan bli avstängd från sina studier i upp till sex månader.