Foto: UU, Sandra Gunnarsson, KIKristina Edström, Eva Åkesson och Karin Dahlman-Wright kandiderar till posten som rektor för Uppsala universitet.

Tre kvinnor kandiderar till rektorsposten

I torsdags stod det klart vilka som utmanar sittande rektor Eva Åkesson om posten. I oktober väntas konsistoriet ta beslut.

Nuvarande rektorsperiod går ut vid årsskiftet. Eva Åkesson, professor i kemisk fysik, kandiderar om att fortsätta som rektor. Hennes konkurrenter är Kristina Edström, professor i organisk kemi och för närvarande rektorsråd för infrastruktur vid Uppsala universitet, och Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi vid Karolinska institutet.

Caisa Lycken, ledamot i hörandeförsamlingen, säger att de tre kandidaterna har utsetts efter att samtliga sökande intervjuats. Kravprofilen som användes är framtagen av konsistoriet.

– Vetenskaplig förankring och ledarskapsförmåga har bland annat varit viktiga aspekter i urvalet, säger Caisa Lycken.

Hörandeförsamlingens första möte äger rum den 21 september. En vecka senare väntas man meddela sitt förslag till rekryteringsgruppen som därefter tar fram underlag till konsistoriesammanträdet den 5 oktober. Konsistoriet förväntas då ta beslut om att förorda universitetets kandidat som rektor till regeringen, som fattar det slutgiltiga beslutet.