Ergos arkivCSN har gjort en undersökning som visar att utlandsfödda är mindre benägna att ta lån när de studerar.

Utlandsfödda studerande tar mindre lån

Man, född i Sverige med högre utbildade föräldrar? Då är du statistiskt sett mest benägen att låna pengar från CSN.

74,2 procent av studerande som är födda i Sverige med föräldrar födda i Sverige tar lån för att studera, visar en undersökning från CSN. Hos utrikes födda är siffran 50,3 procent. Det beror delvis på att utrikes födda oftare studerar på lägre utbildningsnivåer som komvux, där studerande också är mindre benägna att ta lån.

– I Sverige finns också en lång tradition av att ta studielån, vilket saknas i många andra länder. Det kan troligen också förklara en del av skillnaden mellan grupperna, säger Carl-Johan Stolt, utredare hos CSN, i ett pressmeddelande.

En annan aspekt som ökar benägenheten att ta studielån är att ha högutbildade föräldrar. 75 procent av de studerande vars båda föräldrar har eftergymnasial utbildning uppbär lån från CSN, men bara 70 procent av de med enbart gymnasieutbildade föräldrar. Män tar oftare studielån än kvinnor.