Foto: Sara BorsiinHelene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, presenterar idag ändringar som ska göra det lättare att vara stipendiefinansierad doktorand.

Lyft för stipendiefinansierade doktorander

Regeringen har idag beslutat om ändringar i högskoleförordningen som ska ge bättre villkor för stipendiefinansierade doktorander. Student-och doktorandombud Philippa Björk välkomnar beskedet.

Bättre villkor för doktorander med stipendier har efterfrågats länge. Idag beslutade regeringen om flera ändringar i högskoleförordningen.

Försäkringen för stipendiefinansierade doktorander utvidgas så att den gäller även om doktorandens studietid förlängs på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Högskolan tecknar försäkringen genom överenskommelse med Kammarkollegiet. När utbildningstiden som återstår till doktorsexamen motsvarar tre år på heltid kommer högskolan bli skyldig att anställa den stipendiefinansierade doktoranden. Undantag görs om stipendiet lämnas inom ett bistånd-och kapacitetsuppbyggnadsprogram, ett EU-finansierat eller motsvarande program.

En annan nyhet är att när lärosäten antar doktorander med stipendium ska finansieringen anses säkrad om stipendiet motsvarar lönenivån för anställda doktorander.

– Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner eller otrygga villkor. För att våra forskningssatsningar ska få utväxling måste det finnas bra villkor för forskare redan tidigt i karriären. Annars finns det en risk att många väljer bort en forskarkarriär. Dagens beslut förbättrar markant villkoren för stipendiefinansierade doktorander och gör så att fler av dessa kommer att få anställning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Philippa Björk, student-och doktorandombud på Uppsalas studentkårer, tycker att ändringarna är positiva.

– Allt som underlättar för stipendiefinansierade doktorander är välkommet. Det känns som ett välgenomtänkt beslut, säger hon.

Ändringen om försäkringen träder i kraft den 15 november 2017, och övriga ändringar den 1 juli 2018. I fråga om att anställa stipendiefinansierade doktorander gäller den bara de doktorander som antas från och med den 1 juli 2018.