Foto: Sigrid AskerMarkus Sjölén Gustafson, curator curatorum, vill ställa krav på Uppsalaekonomerna.

”Förändringen måste komma från dem själva”

Det är i dagsläget oklart om Uppsalaekonomerna kommer ha tillträde till nationerna under 2018. Curator curatorum Markus Sjölén Gustafson anser att den åtgärdsplan de har begärts inkomma med bör vara omfattande.

I veckan har Ergo avslöjat att kuratelen vid Snerikes och Östgöta nation har lämnat in en motion till kuratorskonventet om att Uppsalaekonomerna bör portas från nationerna under 2018, på grund av flera allvarliga incidenter under föreningen och studentkårens recentiorsverksamhet, däribland sexuella trakasserier. På kuratorskonventets sammanträde 25 oktober beslöt man skjuta upp behandlingen av motionen till 22 november. Då ska Uppsalaekonomerna ha inkommit med en åtgärdsplan.

– Som vi ser det bör den vara ganska omfattande, med tanke på vad som hänt. Vi är tydliga med att nationerna har nolltolerans för den här typen av beteende, säger curator curatorum Markus Sjölén Gustafson.

Vad åtgärdsplanen bör innehålla vill han inte uttala sig om. Det är viktigt att förbättringsförslagen kommer från Uppsalaekonomerna själva.

– Vi inväntar och ser hur Uppsalaekonomerna vill hantera detta. Förändringen måste komma från dem själva, säger Markus Sjölén Gustafson.

Under tiden fram till att beslut har fattats är Uppsalekonomerna välkomna att nyttja nationerna. Dock har en enskild nation alltid rätt att säga nej till någon som vill boka. Uppsalaekonomerna har några evenemang på nationer inplanerade de närmaste veckorna.

– Det ska bli intressant att se hur det går. Om de festerna blir stökiga påverkar det förstås beslutet, säger Markus Sjölén Gustafson.

Höstterminen 2014 blev Medicinska föreningen portad från nationerna till följd av festande som spårat ur på liknande sätt. Efter att ha inkommit med en åtgärdsplan fick de åter tillträde våren 2015, och enligt kuratorskonventet har deras verksamhet på nationerna därefter fungerat bra.