Foto: Lina SvenskPå decemberfum avhandlades snabbt och utan vildare diskussioner.

Odramatiskt decemberfum

Psykisk ohälsa, universitetets överklagan i ett fuskärende och en gammal surdeg. Årets sista fum bjöd på få överraskningar och inga hetsigare diskussioner.

Foto: Sigrid Asker Hej fumledamot!

Simon Åberg, suppleant för AFK. Läser en master i ekonomi och administration.

Hur tänkte du med klädsel inför kvällens möte? Du är väldigt uppklädd.
– Jag kommer direkt från jobbet på SEB så det är därför jag har kostym. Jag blev inringd i sista minuten. Är 16e suppleant på AFKs lista.
Har du något eget snacksmed dig?
– Nej...eller jo, Lucky Strikes.
Hur ska du fira jul?
– Hemma med min familj i Stockholm. Har du köpt klart alla julklappar?
– Bara till mamma än så länge.

Uppsnappat:

“Jag känner mig lite upprorisk.”

En AFK:are angående att partiet hade flyttat sig någon bänkrad från de platser där de vanligtvis sitter. Men upproriskheten höll bara i sig en kort stund då han några minuter senare konstaterade att: “Jag är ett vanedjur, klarar inte av sånt här.” (Vi gissar att han syftade på att byta plats).

 

“SSF...nej, S F S ska det vara...inte Svenska scoutförbundet.”

UUS Magnus Jansson snubblar lite över förkortningarna.

 

“Kommer det ens finnas plats för oss dödliga på det här jubileet?”

Magnus Jansson var lite oroad över att kåralumnerna i Gyllene hornet skulle ta upp samtliga platser i kårens 170-årsjubileum. Ann-Catrin Wells kunde dock lugna honom – det kommer finnas plats även för sittande kåraktiva under firandet.

 

“Max är ordförande va? Det kan ju vara rätt lämpligt om han är ledamot i UBBO. Vi kör på det och räknar med att han godtar sin kandidatur.”

Kvällens fumordförande Leo Pierini tyckte gott att kårordförande Max Stenberg kunde ställa upp som kandidat till UBBOS styrelse, trots att Max inte närvarade vid kvällens möte…

Vid höstterminens sista fum var ordinarie ordförande frånvarande, och församlingen i Eva Netzelius-salen bjöds istället på ett gästspel av gamla fum-räven Leo Pierini. Efter att ha öppnat mötet medgav han att majoriteten ansikten var okända för honom.

– Fast Gustav Sundell har suttit här sedan dinosauriernas tid, konstaterade Leo Pierini.

När inledande formalia avhandlats högg fum in på promemorior. Först ut var styrelsens. Vice kårordförande Ann-Catrin Wells bad om ursäkt för att den inkommit först samma dag.

– Vår rapport om studenternas psykosociala arbetsmiljö har släppts, och pressträffen idag gick bra, fortsatte hon.

Rapporten ifråga visar att psykisk ohälsa bland studenter ökar. Den frågan lyftes också på ett möte i Umeå inom det så kallade Projektet, ett forum inom Sveriges förenade studentkårer (SFS) där studentkårer från Uppsala, Umeå, Göteborg, Lund och Linköping ingår. Där tyckte majoriteten att SFS nya fokusfråga borde bli utbildningars användbarhet och/eller studenters psykosociala arbetsmiljö. Uppsala studentkår röstade dock för studiemedelssystemet som fokusfråga, vilket fick Magnus Jansson (UUS) att reagera när det var dags för frågestund.

– Jag höjde lite på ögonbrynen där. UUS har ju jobbat mycket med psykisk ohälsa. Varför tänkte ni annorlunda?, frågade han.

– Vi ville ha CSN som fokusfråga eftersom ekonomin är en viktig faktor för hur studenter mår. Psykisk ohälsa är en ofantligt stor fråga, vi ville ha det mer preciserat så det känns mer rimligt att komma någon vart inom en treårsperiod, förklarade Ann-Catrin Wells.

En annan fråga som upptagit kårpresidiets tid har varit Uppsala universitets beslut att överklaga länsrättens friande av den läkarstudent som disciplinnämnden tidigare fällt för fusk, till kammarrätten. Ann-Catrin Wells berättade att man gjort en skrivelse där grunden för överklagandet ifrågasätts.

– Vi såg det som en häxjakt på den enskilda studenten.

En fråga kom upp om ifall ryktet stämmer att universitetet aldrig tog kontakt med studentorganisationerna inför sitt beslut om överklagan.

– Det stämmer. De har också tidigare hävdat att de har som intern policy att inte överklaga. En spekulation är att universitetet har fått påtryckningar från fakulteten, som vill ha honom underkänd och fälld, sade Ann-Catrin Wells.

Från AFK:s sida fanns lite synpunkter på hur vice kårordföranden uttryckt sig i Ergos artikel om psykosocial arbetsmiljö, där hon antytt att individualismen är en faktor för psykisk ohälsa i samhället, och skilda ideologiska intressen gav sig till känna i ett par minuter.

Sedan blev det dags för sektionernas PM. Hanna Otthén från sektion LÄRA meddelade att de haft en workshop om ULF-avtalet, för praktiknära utbildningsforskning.

– Det är en “ripoff” på läkarnas ALF-avtal. Vi är väldigt glada att få vara med och påverka, sade Hanna Otthén.

Angående problemet som lyfts i Ergo, om bristande didaktikundervisning, har Lärsam lämnat in en skrivelse som har mottagits väl och Hanna Otthén uttryckte förhoppning om universitetets kommande lösningsförslag.

Samhällsvetenskapliga sektionens (SAMSEK) Sarah Ericsson meddelade att de haft mycket att göra. Bland annat har man jobbat med en skrivelse angående förslaget att socionomprogrammet även fortsättningsvis kommer att ligga under Sociologiska institutionen, men som centrumbildning med stor självständighet.

– Det är viktigt att komma ihåg vad som gått fel tidigare. Det har varit ett problem att man hellre satsat på sociologi, vilket lett till att lärare på socionomprogrammet sagt upp sig. Där vill vi inte hamna igen, sade hon.

Varken motioner eller interpellationer hade inkommit till kvällens möte, däremot en proposition från styrelsen rörande Uppsala studentkårs 170-årsjubileum 2019.

– Vi pratade med Gyllene hornet [US alumnsällskap, reds. anm.] och det finns en önskan om att anordna en jubileumsbal. Vi tyckte det lät trevligt, sa Ann-Catrin Wells.

Isabel Sörensen påpekade att jubileum vanligtvis firas var 25e år och undrade om US inte snarare borde lägga krut på 175-årsjubileet.

– Ja, det är väl kutym, men Gyllene hornet verkade vara väldigt taggade på detta, sa Ann-Catrin Wells.

Fum biföll styrelsens förslag (att styrelsen ska tillsätta en kommitté om fem personer som ska ansvara för planering och genomförande av jubileet) med tillägget att fum ska besluta kring budget och eventuella utlägg.

Så var det då dags för den stående följetongen om kandidat till ordförandeposten i valutskottet, eller snarare brist därav. Valutskottet är alltså de som samordnar kårvalet varje år och inför vårens stundande kårval saknas ett sådant.

– Överhängande risk för panikskräck föreligger, sa en lätt indignerad Magnus Jansson, ordförande i valberedningen (obs! inte samma sak som valutskottet: beredningen ansvarar för val till poster inom organisationen).

Fum beslutade att uppdra åt fumpresidiet att ta fram kandidater till ordförande, vice ordförande och suppleanter till valutskottet.

Så över till de nya valärendena, till vilka det inte hade kommit in några kandidaturer över huvud taget.

– Det kan förstås bero på att de inte har legat uppe på hemsidan under “lediga uppdrag”, erkände Magnus Jansson.

Trots att inga kandidaturer hade inkommit före mötet blev, hör och häpna, samtliga poster tillsatta på plats och under förhållandevis raska former. Fum valde fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter till stiftelsen UBBOs styrelse; en ledamot och en suppleant till Stiftelsen Studentens styrelse; två representanter till DISA-prisets jurygrupp; två ledamöter till Folkuniversitetets styrelse; en kandidat till SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor; samt en ledamot till UBBOs arbetsutskott. Puh!

– Då går vi in på kvällens spännande grej, sade Leo Pierini när det var dags för diskussionsärenden.

Det första gällde studentrepresentanter och offentlighet, något som kom kom upp redan på förra fum. Jakob Stone (S-studenter) hade tagit fram ett diskussionsunderlag.

– Det är en stor fråga, man representerar ju kåren. Samtidigt är det svårt att gå in och reglera vad man får säga och inte säga i övriga kanaler. Dessutom är det ett förtroendeuppdrag – det går att avsäga någon som beter sig olämpligt. Vi kanske inte ska vara så hårda med tanke på hur svårt det är att få folk, menade han.

Från AFK:s sida kom invändningar. En ledamot upplevde att Jakob Stone såg det som “skit samma” om en studentrepresentant beter sig felaktigt och poängterade att det kräver markering. Dock sade AFK:s egen Pontus Westerholm ifrån.

– Jag tänker göra något så ovanligt som att bifalla styrelsen. Vi ska inte ha något styrdokument över hur man får bete sig. Om man har gjort något gravt ska man avsättas, men vid småfel räcker det med ett slag på fingrarna.

Därefter skulle kårens eventuella nya hemsida diskuteras. Pontus Westerholm gjorde klart att han tycker det är en dålig idé som kostar för mycket. Ann-Catrin Wells meddelade att presidiet skickat ut en webbenkät för att få underlag för hur, och om, den behöver förändras.

– Jag ber att få återkomma när vi fått underlaget. Jag uppmanar alla som blivit tillfrågade att svara, så att det inte blir gissningslekar, sade hon.

Nästa diskussionsfråga var något Leo Pierini beskrev som ännu en följetongsdebatt, nämligen kontakten mellan sektionerna och fum. De flesta var överens om att kopplingen mellan dessa inte är så stark som den borde vara. Magnus Jansson tryckte på om att sektionerna bör ta plats i fullmäktige.

– Det kommer en debattartikel om detta i Ergo på lördag, påminde han.

Ann-Catrin Wells, som själv suttit i sektion, höll med om att sektionernas arbete måste förankras bättre i kåren.

– Ofta pratar man om kåren som där och inte här. Vi måste jobba hårdare med att få styrelseledamöterna att gå till sektionerna. Vi bör skicka uppdateringar om arbetsgrupperna och meddela vad som händer, det ska vara transparent för alla vad vi jobbar med, menade hon.

Slutligen ville Lucas Ljungberg (AFK) diskutera Uppsala studentkårs reservfond. Främst ville han få klarhet i när och hur reservfonden ska användas.

– Jag upplevde inte att vi var på samma plan när man ville ta från reservfonden för att skaffa en ny hemsida, sade Lucas Ljungberg.

Ann-Catrin Wells svarade att hon anser att regelverket måste vara relativt löst skrivet. För hårda regleringar skulle kunna medföra stora ekonomiska förluster.

– Det kan hända saker vi inte räknar med. Att ändra regelverket för att kunna använda reservfonden tar två månader. Men jag håller med om att det är viktigt att diskutera, sade hon.

Sedan verkade debattivern ha falnat hos fumledamöterna och mötet kunde avslutas 19.40.