Wikmedia commons/TtownsfeenUniversity of Alabama i Huntsville, där studien har genomförts.

Vanligare att kvinnor ger oförtjänt cred

Kvinnliga forskare brukar i större utsträckning gå med på att låta kollegor stå med som författare, trots att de inte har bidragit så mycket. Det visar en studie från University of Alabama.

I somras skrev Ergo en doktorand som kände sig tvingad att ange en bihandledare som författare:

"Ett barn förstår att det är fel"

35,5 procent av forskarna vid University of Alabama, Huntsville, USA uppgav i en undersökning att de vid något tillfälle låtit någon stå som medförfattare på en studie trots att personens bidrag varit högst försumligt. Två professorer vid nämnda lärosäte, Eric Fong och Allen Wilhite, konstaterar detta i en ny undersökning.

Något de själva beskriver som högst oroväckande är att ett av de vanligaste skälen som angavs till att mot sin egen vilja låta någon stå som författare var att man var rädd att annars riskera sin akademiska karriär. Deras studie visar också att kvinnor i 38 procent högre utsträckning än män känt sig tvingade att ge akademiska erkännanden som de egentligen inte tyckt varit förtjänta.

– Det krävs interna diskussioner på universiteten för att komma till rätta med problem. Det finns ingen magisk formel som kommer att stoppa den här typen av manipulation, men att det är svårt att komma åt betyder inte att man inte måste försöka, säger Allen Wilhite till Times Higher Education.