Inkomstkrav för hyresrätt slopas

Du behöver inte längre uppvisa en inkomst sex månader framåt för att hyra bostad hos Uppsalahem. Det innebär att även studenter kan få tillgång till hyresrätter som inte är studentbostäder.

PressbildElnaz Alizadeh, ordförande i Uppsalahems styrelse, tycker att beslutet att slopa inkomstkraven ligger rätt i tiden.

Uppsalahems styrelse har beslutat att ta bort det tidigare kravet på att kunna uppvisa inkomst sex månader framåt för att kunna hyra bostad hos bolaget. Härmed får den enskilda själv bedöma om hen har råd med boende hos Uppsalahem.
– Vi tror på den enskildas bedömning. På det här sättet förenklas regelverket, säger Elnaz Alizadeh (S), ordförande i Uppsalahems styrelse.
Förändringen innebär att det nu blir möjligt för studenter att få en lägenhet som inte är studentbostad.
– Studentbostäder har hela tiden varit undantagna från kravet. Men nu finns inga hinder för studenter att hyra andra bostäder, om d tycker sig ha råd, säger Elnaz Alizadeh.

Även andra kommunala bostadsbolag, som Mimer i Västerås och allmännyttans bostäder i Göteborg, har nyligen slopat inkomstkravet. Elnas Alizadeh tycker att beslutet ligger rätt i tiden. Idag finns många olika anställningsformer, såsom projektanställningar och timanställningar, som gör det svårt att uppvisa inkomst ett halvår framåt.
– Inkomstkravet fanns för att säkerställa att bolagets ekonomi inte äventyras. Men vi har sett att 98 procent av alla hyresgäster betalar sin hyra i tid, så det finns inte riktigt fog för rädslan, menar hon.
Det nya regelverket gäller från och med idag, 5 mars 2018. Uppsalahem kommer att utvärdera beslutet efter en tid, för att se vad det fått för utslag.