Foto: Arkiv Glöm inte gummit – gonorrén ökar gôrmycket.

Mer gonorré i Uppsala

Förra året anmäldes det högsta antalet gonorréfall på trettio år i Uppsala. Samtidigt minskar flera andra sexuellt överförbara sjukdomar, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

I Folkhälsomyndighetens statistik för 2017 kan man se att antalet sexuellt överförbara infektioner i Uppsala län generellt minskar, skriver UNT. Antalet klamydiafall har minskat från 1343 till 1154 mellan 2016 och 2017 och HIV-fallen har nästan halverats: från 19 till 10 under samma period.

Däremot ökar gonorréfallen, och det i hela landet. Totalt anmäldes 2531 fall i Sverige under 2017, varav 67 var från Uppsala län. Det är den högsta siffran sedan 1986.

– I mitten av 90-talet var gonorré nästan utrotad men när bromsmedicinerna för HIV kom i början av 90-talet började rädslan som fanns sakta släppa. Då började man gå över tillbaka till det gamla beteendet med att inte skydda sig och ha flera partners, säger Johan Hedlund, smittskyddsjuksköterska på Smittskyddsenheten i Region Uppsala, till UNT.