Wikimedia commons/ apcs.org.auSom socionom kan man bland annat arbeta som kurator på sjukhus. Intresset för utbildningen har ökat.

Poppis att bli socionom

Samtidigt som söktrycket till högre studier har minskat överlag är det allt fler som vill utbilda sig till socionom, visar statistiken inför vårterminen 2019.

Det totala söktrycket för högskoleutbildningar har minskat med en procent, men socionomprogrammen är ett undantag. Där har antalet sökande ökat med fem procent jämfört med förra året. Socionomprogrammet vid Stockholms universitet är den fjärde mest sökta utbildningen inför vårterminen 2019.

– Efter två år med minskande söktryck ökar intresset för socionomutbildningar igen. Men det är för tidigt ännu att säga om detta är ett trendbrott, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande.

Till utbildningar som fått färre sökande hör lärarprogrammen, som minskat med åtta procent, läkarutbildningar med fyra procent och civilingenjörs- och högskoleingenjörs­utbildningarna med 48 respektive 31 procent. Det senare kan förklaras med att få ingenjörsutbildningar startar på våren, vilket innebär att små förändringar i antal ger stor procentuell inverkan.