Wikimedia commons/ Rebecca 20162393Många sjuksköterskor trivs bra på jobbet, visar ny Uppsalastudie.

Lyfter ljusare bild av sjuksköterskeyrket

En studie vid Uppsala universitet visar en sida av sjuksköterskors vardag som har hamnat i skymundan. Många trivs i själva verket jättebra på jobbet.

Funderar du på att utbilda dig till sjuksköterska men avskräcks av rapporter om den stressiga arbetsmiljön? Carina Ahlstedt, sjuksköterska och doktorand vid Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap vid Uppsala universitet visar i en artikel i International Journal of Nursing Studies en annan aspekt på yrket.

– Det blir ofta ett starkt fokus på problemen, men det finns mycket att lära av att titta närmare på det som verkligen fungerar och stärka de faktorerna i arbetsmiljön. Sjuksköterskeyrket är ett avancerat yrke med komplexa arbetsuppgifter, som är roligt och utvecklande, säger hon i ett pressmeddelande.

Artikeln bygger på en kvalitativ studie med sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Resultatet visar att många trivs jättebra på jobbet och tycker det är motiverande att kunna arbeta självständigt, diskutera med kollegor och känna att man utvecklar sina kunskaper.

– Det finns all anledning att börja fokusera mer på trivselfaktorerna, säger Carina Ahlstedt i pressmeddelandet.

Studien lyfter fram tre viktiga perspektiv som motiverar de anställda: progression, medmänskliga faktorer och katalysatorer såsom ett tillåtande klimat och förutsättningar för egna mål och omvårdnadsmål i arbetet, utrymme för kollegiala diskussioner samt att inte känna sig detaljstyrd.