Olika bud om hp-krav

En halv högskolepoäng saknades för att Ban Salim skulle få börja på nästa kurs på receptarieprogrammet. Samtidigt fick hon fick veta att andra får påbörja sina kurser trots att de saknade fler poäng. Prodekanus Ingrid Nylander säger att riktlinjerna ska förtydligas.

Wikimedia commons/ WikipediaRiktlinjerna för antagning på kurser vid receptarieprogrammet håller på att revideras.

Denna vecka var det tänkt att Ban Salim, som läser termin fem på receptarieprogrammet, skulle påbörja den valbara kursen Läkemedel vid graviditet och amning. Istället gör hon ingenting.

– Jag får vänta till nästa kurs, som börjar i maj.

För att påbörja de valbara kurserna krävs 120 högskolepoäng från programmet. Ban Salim har i nuläget 119,5 men inväntar resultat från en omtenta. Studievägledaren rådde henne att ansöka om dispens eller söka breddningskurser som skulle kunna tillgodoräknas till programmet. Men inget av det skulle innebära någon garanti.

– Studievägledaren gjorde klart att det är svårt att få dispens. När det gällde breddningskurserna sade hon att jag kan försöka men att det inte var säkert att de skulle kunna tillgodoräknas, säger Ban Salim.

Hon menar att hon kan acceptera att regelverket ser ut som det gör. Det som gör Ban Salim upprörd är att andra som läser samma program har fått påbörja motsvarande kurser trots att de saknar fyra, fem högskolepoäng.

– Jag tycker att rätt ska vara rätt. Nu får en del börja fast de inte har tillräckligt med poäng medan andra får vänta, det känns väldigt godtyckligt. Utbildning ska inte baseras på tur, säger hon.

Ingrid Nylander, prodekanus vid Farmaceutiska fakulteten, säger att riktlinjerna kring antagning håller på att revideras. Hon medger att de i dagsläget kan tolkas på olika sätt och att så sker. 

– Det som kan göra det otydligt är att olika kurser ser olika ut. En del har obligatoriska moment redan första dagarna, på andra kan det dröja en vecka, säger Ingrid Nylander.

Förtydligandet ska bland annat göra gällande att studenter måste visa upp sig på kursen senast tre dagar efter kursstart. Det innebär att man har en chans att komma in exempelvis ifall en tentamen skulle bli rättad någon dag efter att kursen har börjat.

– Som det är nu har lärare gjort olika. Det är svårt med riktlinjer, inte att producera men att kommunicera dem, säger Ingrid Nylander.

Institutionen har även beslutat att närvaro inte ska vara obligatorisk på kursuppropet. Däremot blir det studentens ansvar att ta del av den information som ges där. Att ha tagit alla obligatoriska högskolepoäng kommer fortfarande att vara ett krav för att läsa en kurs.

– Om man släpper in studenter innan de har alla kunskaper gör man dem en björntjänst. Vi uppmanar studenter som har rester att ta studieuppehåll tills de har klarat av sina resttentor, säger Ingrid Nylander.

I ett fall där studenten bara saknar en halv högskolepoäng tänker man kanske att det inte borde ta så mycket fokus från den nya kursen?

– En gräns måste dras någonstans, på samma sätt som det finns en promillegräns när man kör bil. Vi är medvetna om att riktlinjerna inte har varit tillräckligt tydliga, säger Ingrid Nylander.