Foto: Sigrid AskerUppsala studentkårs styrelse avser öppna studiesocial verksamhet på kårhusets tak. Joel Cevey Tärnholm ingår i arbetsgruppen.

Ny studiesocial verksamhet med utsikt

Uppsala studentkår tar upp kampen mot nationerna. Redan höstterminen 2019 kommer studenter att kunna gå till kårhuset för att mingla, fira tentor – och bada i jacuzzi.

Artikeln publicerades 1 april och är alltså ett skämt. Men visst vore det härligt att ha tillgång till en alldeles egen kårjacuzzi?

Den nyligen utförda kår-och nationsutredningen visar nedslående siffror för Uppsala studentkår. Medan nationernas medlemsantal ökar har kåren tappat många studenter sedan obligatoriet avskaffades 2009. Detta är förvisso ingenting nytt, redan för ett år sedan fanns förslag på att starta studiesocial verksamhet för att klara konkurrensen med nationerna.

– Det här är något vi har fortsatt titta på under detta verksamhetsår. När kår-och nationsutredningen presenterades fick vi svart på vitt – detta är enda utvägen, säger Uppsala studentkårs vice ordförande Joel Cevey Tärnholm, som ingår i den arbetsgrupp som har utformat en plan för hur den studiesociala verksamheten ska organiseras.

Den svåraste nöten att knäcka var att hitta en lokal. Arbetsgruppen har varit överens om att Uppsala studentkår bör utnyttja de resurser som finns.

– Ett förslag vi tittade på var att starta en pub i Norredatorpet. Det föll dock på logistiken, vi insåg att studenter antagligen inte skulle vilja cykla så långt och busstrafiken dit är begränsad, säger Joel Cevey Tärnholm.

Nu står det klart att den studiesociala verksamheten kommer att förläggas till kårhusets tak. Uppsala studentkår har ansökt om bygglov för att uppföra en uteservering med regntak och infravärme.

– Vi var på väg att ge upp när någon kläckte idén. Först tog vi det inte riktigt på allvar, det lät helt enkelt för bra för att vara sant, sedan tänkte vi ett varv till och insåg att det var ett fullt rimligt alternativ, säger Joel Cevey Tärnholm.

För att kunna använda serveringen året runt kommer man att anlägga en stor jacuzzi som täcker halva takytan och rymmer upp till 80 gäster.

– På det viset kan vi erbjuda något alldeles unikt. Tänk att sitta i en varm pool och se ut över ett snötäckt Odinslund, nationerna kommer inte ens i närheten, säger Joel Cevey Tärnholm.

Den tråkiga frågan – vad kommer det att kosta?

– Vi har budgeterat för 3,7 miljoner. Men vi är övertygade om att detta är en investering som kommer att löna sig. Med ett sådant här mervärde är det nog få studenter som inte kommer att gå med i Uppsala studentkår.

Kommer kåravgiften att höjas?

– Sittande styrelse anser att den bör vara kvar på samma nivå, säger Joel Cevey Tärnholm.

Uppsala studentkår beräknar att takserveringen kommer att öppna vid terminsstart hösten 2019. Jacuzzin beräknas stå klar i november 2019.