Foto: Anneli ModinAllians för kåren (AFK) representeras av Michelle Grönlund .

”Allians för kåren är en allians för alla studenter”

Allians för kåren (AFK) representeras av Michelle Grönlund som sitter i Uppsala studentkårs styrelse under innevarande år. Hon har en kandidat i företagsekonomi och pluggar nu en till kandidat i nationalekonomi och statistik.

Vad är den viktigaste frågan för Uppsala studentkår att driva under kommande verksamhetsår?

– Mer inflytande för sektionerna och att verka för en avpolitiserad studentkår.

Hur vill ni få ordning på Uppsala studentkårs ekonomi?

– Genom att gå igenom alla kostnadsposter och omformulera verksamheten till ett mer modernt synsätt och samtidigt försöka få in mer intäkter. Vissa verksamheter kan bedrivas ålderdomligt och då kan man göra om dem så de följer tidens anda.

Vilken verksamhet bedrivs ålderdomligt idag och skulle kunna reformeras, tänker du?

– Ergo. Jag tycker det ska vara en internettidning i stället för en pappersupplaga.

Nu har US tappat ytterligare en institution till Uppsalaekonomerna, hur ska ni stoppa att fler sektioner bryter sig ur?

– Genom att värva nya medlemmar och öka synligheten för Uppsala studentkår. Något konkret skulle kunna vara att Uppsala studentkår står för en aktivitet under en reccevecka och då informerar och lockar de nya att engagera sig.

Du har ju suttit i styrelsen i år, tycker du att ni jobbat på ett tillfredställande sätt med synligheten?

– Vi kanske borde ha tagit tag i det lite tidigare. Vi har inte varit ute på campus men vi har varit på välkomstmottagningen. Det är något som Uppsala studentkår generellt sett är dåliga på, vi borde synas mer.

Ni vill ha en kår fri från partipolitik, samtidigt har både du och din föregångare Ludvig varit aktiva i Moderaterna. Kan man lita på att AFK inte kommer driva högerpolitik?

– AFK är ett liberalt kårparti som innehåller personer från hela den tidigare alliansen innan valet. Vi driver snarare en liberal politik, än en konservativ högerpolitik och vi tittar väl snarare på studenternas bästa än på ideologiska aspekter av högerpolitik.

Finns det ett enhetligt studentens bästa då?

– Ja, det skulle jag säga. Vi vill ju bekämpa den psykiska ohälsan på campus och det gynnar ju alla. Vi vill också verka för flera studentbostäder, det gynnar också alla studenter, inte bara de som röstar på AFK i valet.

Ni gick till val på att knäcka den psykiska ohälsan bland studenter. Kan du nämna något konkret som du som styrelseledamot gjort för att driva de här frågorna?

– Vi har diskuterat hur man kan göra studenthälsan mera synlig. Vi har fört diskussioner men har inte fattat något beslut, för det har varit fullt med andra grejer.

Vad är ni nöjda med att ha åstadkommit under gångna året?

– Det jag har drivit på är att jag suttit med och formulerat om verksamhetsplanen. Sedan är jag nöjd med att vi påbörjat avpolitisering av kåren genom propositionen om att styrelseledamöter kan väljas in från sektionerna.

Vad kunde ni ha gjort bättre eller annorlunda under det gångna året?

– Kanske skulle ha lyft den psykiska ohälsan och arbetat mer aktivt på det spåret. Det får vi ta med oss till nästa verksamhetsår.

Vad tror ni är viktigast att göra för att kåren ska överleva på lång sikt.

– Marknadsföring på campus, att fler vet att vi finns och vad vi verkar för. En annan del är att gå igenom verksamheterna och skala av. Man måste anpassa verksamheten efter antalet medlemmar och vad medlemmarna efterfrågar. Inte köra på en linje som dragen ur tomma intet bara för att det ser bra ut politiskt. Man måste också ta tag i problem i tid – Studentbokhandeln skulle till exempel kunna ha räddats om man tagit tag i problemet tidigare.

Säg att det går bra för er i valet, vilka poster vill ert parti ha?

– Vi vill sitta i styrelsen och det skulle vara trevligt att ha en fortsatt post i konsistoriet. Vi är också intresserade av att sitta med i andra föreningar, stiftelser och styrelser.