Foto: Sigrid AskerUppsala universitet får bra betyg för sina grundlärar-och förskollärarutbildningar.

Gott betyg till UU:s lärarutbildningar

Förskollärar-och grundlärarstudenter i Uppsala kan pusta ut. Enligt UKÄ är kvaliteten på deras utbildningar inte ifrågasatt.

Enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av kvaliteten svenska lärarutbildningar håller både grundlärarutbildningarna och förskollärarutbildningen vid Uppsala universitet hög kvalitet.

– Vi är halvvägs igenom utvärderingen av kvaliteten på dessa lärarutbildningar och lärosätena har nu ett år på sig att rätta till de brister som bedömargrupperna har identifierat. Det här kan alltså inte ses som en slutgiltig temperaturmätning av lärarutbildningarna, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, i ett pressmeddelande.

Drygt hälften av de utvärderade förskollärar-och grundlärarutbildningarna bedöms hålla hög kvalitet medan nära hälften anses ha ifrågasatt kvalitet. Parallellt pågår en utvärdering av ämneslärarutbildningarna, som planeras bli klar i november 2019.