Annons
Annons
Anders Söderholm
Anders Söderholm är generaldirektör på UKÄ.
Foto: Pernilla Ahlsén/UKÄ

Kön och fusk ska undersökas


Studenter som blir föremål för disciplinära åtgärder ska bedömas likadant oavsett kön. Men är det så i praktiken? Det vill Universitetskanslersämbetet undersöka.

Studenter som misstänks ha fuskat kan utredas av sitt lärosätes disciplinnämnd. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare gjort en undersökning om huruvida kvinnor och män bedöms olika i disciplinärenden vid svenska lärosäten. Man konstaterade dock att den granskningen saknade tillräckligt underlag för att dra säkra slutsatser i frågan.

Utifrån denna erfarenhet omber UKÄ nu varje enskilt lärosäte att på eget initiativ granska och följa upp om studenter bedöms likvärdigt oavsett kön i disciplinärenden. Senast 24 januari 2020 önskar myndigheten svar.


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-03 14:15
Uppsala universitets kårer förenas igen efter splittringen. Igår undertecknades avtalet om att bilda en förening för…
2019-11-28 12:58
Det byggs fler studentbostäder men intresset hos marknaden har minskat. Studentbostadsföretagens vd Stina Olén menar att…
2019-11-27 11:11
En ny kårförening ska leda till en mer enad studentröst. Från och med årsskiftet övergår ”kårsamverkan” i föreningen…