Annons
Annons
Anders Söderholm
Anders Söderholm är generaldirektör på UKÄ.
Foto: Pernilla Ahlsén/UKÄ

Kön och fusk ska undersökas


Studenter som blir föremål för disciplinära åtgärder ska bedömas likadant oavsett kön. Men är det så i praktiken? Det vill Universitetskanslersämbetet undersöka.

Studenter som misstänks ha fuskat kan utredas av sitt lärosätes disciplinnämnd. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare gjort en undersökning om huruvida kvinnor och män bedöms olika i disciplinärenden vid svenska lärosäten. Man konstaterade dock att den granskningen saknade tillräckligt underlag för att dra säkra slutsatser i frågan.

Utifrån denna erfarenhet omber UKÄ nu varje enskilt lärosäte att på eget initiativ granska och följa upp om studenter bedöms likvärdigt oavsett kön i disciplinärenden. Senast 24 januari 2020 önskar myndigheten svar.


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-16 12:58
Anställda, studenter och rekryteringsgrupp har varit eniga om att det är Anders Hagfeldt de vill se som ny ledare vid…
2020-06-10 16:10
Nästan alla studenter som skrev en tenta på apotekarprogrammet underkändes. Tentan var för svår, menar studenterna som…
2020-06-08 18:35
Mest meriterad och med ett stort intresse för klimatforskning och utbildning – det var några av de förtjänster som fick…