Debatt
2023-09-25 10:26

Hur var det nu med lärarledd tid? 

Det här är ett debattinlägg. Alla åsikter är skribenternas egna. Nyligen skrevs det i Lundagård en artikel, "Grattis till mer undervisning ingenjörer!", om satsningen på att höja anslaget för ingenjörsutbildningarna, dels med syftet att öka de lärarledda timmarna på dessa utbildningar. Utbildningsminister Mats Persson menar att ingenjörsstudenterna i för liten utsträckning avslutar sina studier, och i budgetpropositionen för 2024 beskrivs Sverige som ett ingenjörsland som behöver fler personer för att kunna konkurrera med andra länder. Arbetet för att stärka kompetensförsörjningen genom
Debatt
2023-09-19 11:40

"Urholkas doktoranders rättigheter vid Uppsala universitet?"

Detta är en debattartikel. Alla åsikter är skribentens egna. Doktoranders rättigheter är reglerade och skyddade i lagar och regelverk. En rättighet som är reglerad är rätten till handledning. För att skyddet för doktorander skall fungera, krävs naturligtvis att eventuella brott mot regelverken erkänns och rättställs av universitetet. Sker så i praktiken? Hösten 2019 lämnade jag in en anmälan till Uppsala universitet bland annat om att mina rättigheter som doktorand kränkts, till exempel min rättighet till handledning, då jag under flera år utan legitimt skäl ställts utan handledare (ärendenr

Debatt
2023-09-11 13:14

Replik LUF: Tillbaka till sin kärna

Vision i all ära, men lärarprogrammen måste tillbaka till sin kärna. Studentkårens Linnéa Rydén och Johannah Rybrants problembeskrivning i artikeln publicerad i Ergo den 4 september är klok, men slutsatserna hänger inte riktigt med. Rapporten “Våra drömmars land” pekar ut den politiska styrningen som ett återkommande problem med skolpolitiken. Tyvärr behövs lite mer styrning för att motverka den en gång för alla. “Lärarutbildningen må ha sina problem”, skrev studentkårens vice ordföranden. Just det konstaterandet är genialiskt. Jag och mina medförfattare Caroline von Seth och Douglas Thor
Debatt
2023-09-04 08:06

Genier på lärarutbildningen?

I augusti 2023 släppte tankesmedjan Fores en rapport, författad av representanter från CUF, LUF och MUF, innehållande ett antal reformförslag för skolan och lärarutbildningen. Samtidigt som vi från Uppsala studentkår givetvis välkomnar en mer nyanserad debatt om lärarutbildningen, såväl som politiskt styrda uppdragsutbildningar i stort, så måste vi ändå medge att vi blev något besvikna. I anslutning till rapportsläppet publicerades en video, där CUF:s förbundsordförande, tillika ämneslärarstudent, Caroline von Seth hörs säga de bevingade orden “sen är det ju inte genier som pluggar på
Debatt
2023-08-30 09:36

SVT Uppsalas replik

Det här är en replik på debattartikeln med rubrik "Marias svar på SVT-inslaget". Åsikterna är skribenternas egna. I en debattartikel (29/8) är [skribenten] besviken på SVT efter sin medverkan i ett nyhetsinslag om studenters ekonomi. Ett första viktigt klargörande: SVT Nyheter Uppsala ingår i Public service och arbetar oberoende och utan inflytande från samhällets maktsfärer såsom politiska partier. Syftet med publiceringen var att aktualisera studenters ekonomiska situation i samband med terminsstarten. I samband med publiceringen intervjuade vi två studenter om hur de tänker kring sin

Debatt
2023-08-29 09:35

Marias svar på SVT-inslaget

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribentens egna. Vad vill folk prata om när de pratar om studentbudget? Det är politik, såsom mycket är. Att säga att studenter klarar sig utan problem på studiebidrag och lån (framöver endast kallat CSN) är farligt, eftersom detta inte stämmer. Vi klarar oss, men sällan utan problem. Majoriteten av CSN går till mat och husrum, och så finns det lite kvar till nöje och annat “onödigt spenderande”. Jag sätter detta inom parentes eftersom det inte egentligen är onödigt. Studenter behöver ha nöje, vi behöver nya kläder och vi behöver ha ett liv utanför
Debatt
2023-08-01 08:25

"Varför uteblev informationen om antalet platser på kursen?"

Detta är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna. “Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in kurspaketet Informationssystem/systemvetenskap C HT23 till följd av bemanningsproblem. För att fortsatt göra det möjligt för studenter både i Uppsala och i Visby att läsa Informationssystem C under HT23 har vi valt att istället lysa ut Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp (26087) som distanskurs.” Som frikursare har man inte förtur till kurserna man söker, även fast de ingår i ett kurspaket (sammanhängande A, B och C-kurs). Det är villkoret studenter accepterar, i utbyte mot

Opinion


Annons

Debatt
2023-04-11 09:36

"Vi har skapat bättre förutsättningar än någonsin att aktivt driva kårens verksamhet"

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribentens egna. Förra veckan började kårvalet, det är då medlemmarna får bestämma om vilka kårpartier ska företräda dem i Uppsala studentkårs kårfullmäktige och vilka frågor som den tillträdande styrelsen ska driva under det kommande verksamhetsår. Genom kårvalet bestäms vad Uppsala studentkår ska göra under ett helt års tid. Vi S-studenter har nu suttit i styrelsen under ett helt år och jag har fått förtroendet att vara ordförande för kåren under det gångna året. Under det året har vi S-studenter aktivt arbetat för att kåren ska vara en starkare
Debatt
2023-03-30 16:35

Unga centerpartister: Regeringen sviker Uppsalas studenter

Det här är en debattartikel. Alla åsikter är skribenternas egna. Den 1 april gör regeringen det ännu svårare för Uppsalas unga att få ett första jobb och för studenter att få extrajobb vid sidan av studierna. Vi hade gärna sett att detta var ett aprilskämt, men tyvärr är så inte fallet. Från och med den 1 april kommer alla företag med unga anställda i åldrarna 19–23 år behöva betala full arbetsgivaravgift. För ett företag med exempelvis en 21-årig anställd med en lön på 25 000 kr i månaden kommer detta innebära en höjd kostnad med nästan 3 000 kr per ung anställd – Varje månad. Detta är ett
Debatt
2023-03-24 09:23

INSÄNDARE: Tillåt studenter att använda fler grupprum på Blåsenhus!

Det här är en insändare. Alla åsikter är skribentens egna. På Blåsenhus finns idag ca 62 grupprum, konferensrum och klassrum; perfekta för att kunna studera i under tystnad eller samlas i som grupp för att bedriva undervisning eller ha möten. Av dessa 62 rum är endast 27 rum utrymmen som vi studenter har tillgång till. I resterande 35 rum kommer endast behörig personal in och många gånger är de rummen helt tomma. Jag tycker att även vi studenter ska få tillgång till dessa utrymmen som i dagsläget endast kan tillträdas av de anställda! För oss studenter innebär dagens brist på grupprum för det
Debatt
2022-10-11 14:13

"Uppsala universitets styrelseordförande måste lägga partipolitiken åt sidan"

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Låt oss börja med att påminna läsarna om att Ramberg blivit föremål för kritik vid upprepade tillfällen tidigare i sin roll som styrelseordförande. Så sent som förra året uttryckte flera professorer vid universitet sitt missnöje med hennes utspel på twitter som de kallade för “omdömeslösa” och tidigare i år riktade MUF avgångskrav mot den förre generalsekreteraren efter hennes uttalanden om maktskiftet i Ukraina 2014. Givetvis har Ramberg en grundlagsstadgad rätt att få ha och ge uttryck för sina åsikter, det är inte
Debatt
2022-09-09 16:01

Slutreplik: En röst på Liberalerna är en röst på Sverigedemokraterna

Det här är en slutreplik på Liberala Studenters replik “Åtta förlorade år för Sveriges studenter” samt Konservativa förbundets och Högerpartiets replik “Socialdemokraterna utgör det faktiska hotet mot akademin”. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Om mindre än en vecka är det val. Om mindre än en vecka kan Jimmie Åkesson utnämnas till Sveriges justitieminister. Men att Liberalerna agerar dörrmatta till ett rasistiskt parti med nazistiska rötter är inget som Liberala studenter nämner i sin replik. Istället fokuserar de på klassiska borgerliga ungdomsförbundsfrågor såsom att man ska
Debatt
2022-09-07 17:22

"Ungas psykiska ohälsa måste prioriteras"

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Den ökande psykiska ohälsan är en av vår tids stora utmaningar. Välfärden behöver stå starkt rustad för att hjälpa de som behöver stöd och se till att vårdkedjan fungerar hela vägen. Dock har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under denna valrörelse endast fokuserat på vem som äger verksamheterna i vår välfärd istället för hur vi förbättrar vår välfärd. Detta har lett till att debatten kring ungas psykisk ohälsa hamnat i skymundan. Det ekar beklagligt nog tomt på vänstersidan på konkreta förbättringsförslag och