Augsburgska konstskåpet monteras ned

Med anledning av renoveringsarbetet på Gustavianum ska en av museets mest berömda klenoder – det Augsburgska konstskåpet
Nyheter i korthet
2019-11-25 16:49

Skulpturer till adoption

Ett hundratal skulpturer i Uppsala universitets konstsamling behöver tas om hand för restaurering. Därför vänder man sig nu till allmänheten, som kan adoptera en skulptur.
Nyheter
2014-09-17 11:33

Universitetet lämnar tillbaka kranier

Människoskallar insamlade på en forskningsresa i Franska polynesien ska lämnas tillbaka. Det beslutar Uppsala universitet efter önskemål.
Nyheter
2014-05-14 16:42