Quiet-quitting: Resonligt arbetaruppror eller lättja?

Den senaste månaden har en debatt om ungas arbetsmoral tagit sig ut från internet till kultursidor världen över. I The New Yorkers årsresumé skrev Cal Newport om fenomenet som...
Krönika
2023-02-08 15:58

”Gud är det queeraste som finns”

När man kommit över trösklarna är kyrkan ett självklart forum för queerhet och normkritik. Det tycker Magdalena Erixon och Sofia Nylander, som leder Universitetskyrkans...
Nyheter
2016-10-11 15:56

Normkritisk blick på juridisk kurslitteratur

Befäster läroböckerna på universitetet negativa stereotyper? I projektet Litteraturgranskningen får studenter granska sin egen kurslitteratur ur ett normkritiskt perspektiv. I går...
Nyheter
2015-09-18 13:57

Om Borg bröt på spanska

Alla som studerar har nog någon gång stött på den där lektorn som då och då brister ut i ett stort förundrat leende

Krönika
2014-04-25 15:41