Studenter förtjänar en stark röst i Uppsala!

Uppsala studentkår måste stå upp för ett universitet som ser studenter som medskapande i sin utbildning, inte passiva kunder på en marknad, skriver kårpartiet S-studenter.

"Ett fungerande centralt studentinflytande är ett måste i en samtid där näringslivet försöker kuppa rektorsvalet och undergräva den akademiska friheten."

För ett lyckat studentliv krävs mer än möjligheten att värma sin matlåda. Uppsala behöver därför en stark studentröst som inte backar från att ta ställning för studenters rättigheter vare sig det gäller antalet studieplatser, studentbostäder eller den växande psykiska ohälsan! S-studenter vill se en studentkår som vågar ställa sig på studenternas sida i alla lägen och som står upp för ett öppet universitet för alla. Vem du är, var du kommer ifrån eller hur du definierar dig själv ska inte ha någon betydelse för om pluggar på Uppsala universitet.
Det främsta hindret för att studera i Uppsala är idag den akuta bostadskrisen. Flera år i rad har Uppsala blivit rödlistade i Sveriges förenade studentkårers sammanställning över bostadssituationen i landets studentstäder. Detta slår såklart hårdast mot studenter med mindre bemedlade föräldrar eller de som saknar akademisk bakgrund och kontakter. Trots högerns försök har vi inte studieavgifter i Sverige, men att det idag i princip krävs handpenning till en bostadsrätt om du vill plugga i Uppsala är ett minst lika stort hinder. Vi i S-studenter tycker det är oacceptabelt att storleken på föräldrarnas plånbok spelar en avgörande roll för om du kan plugga eller ej!
Situationen för de studenter som har ett boende är även problematisk. Vi ser idag hur studentkorridorer i Flogsta hotas med omvandling samtidigt som många studenter tvingas stå ut med korttidskontrakt eller ockerhyror. I denna osäkra vardag krävs en stark studentkår som kan sätta press på hyresvärdar och kommunen, för vem ska annars göra det? Uppsala kommun har numera en bostadskö, vilket vi ser som positivt. Det är dock orimligt att studenter med en skral ekonomi tvingas betala hundralappar om året för en köplats, samt betala över 1000 kronor i avgift ifall vi skulle få en lägenhet. En kår ledd av S-studenter kommer ta itu med dessa orättvisa kostnader!
Samtidigt har vi under de senaste åren sett hur den centrala studentrösten har försvagats genom utbrytningar av nya kårer och många studenter har svårt att se betydelsen av ett medlemskap i Uppsala studentkår. S-studenter vill ta denna misstro på allvar och i grunden se över kårens organisation. Ett fungerande centralt studentinflytande är ett måste i en samtid där näringslivet försöker kuppa rektorsvalet och undergräva den akademiska friheten. Det handlar om att stå upp för ett universitet som ser studenter som medskapande i sin utbildning, inte passiva kunder på en marknad.

Inför valet 2018 måste Uppsala studentkår ligga på politiker på lokal och nationell nivå för att förbättra situationen för alla studenter. Studentlivet upphör inte när du går ut från portarna på campus och därför ska inte heller kårens intresse stanna innanför väggarna av universitetshuset. En röst på S-studenter är en röst för en kår som ser till hela studentlivet och inte bara studielivet!