Moderaterna får inte ge vika

Moderaterna måste stå på sig och driva sin egen politik även i blåsväder om de inte ska tappa förtroende hos sina kärnväljare, skriver Arvid Hallén, ordförande för konservativa studentföreningen Heimdal.

Foto: PrivatArvid Hallén är ordförande för föreningen Heimdal.

Den 9 september är det val till Sveriges riksdag, och ska man tro vadslagningsbyråerna heter Sveriges näste statsminister Ulf Kristersson, vilket Föreningen Heimdal sannerligen välkomnar. Ulf Kristersson ämnar bilda en ny alliansregering. Det överraskar inte – de borgerliga partierna känner varandra väl och har tidigare regerat ihop.

Men det är i skrivande stund oklart om det kommer att gå att sy ihop en alliansregering, med tanke på de slitningar som finns mellan de borgerliga partierna, särskilt vad gäller migrationsfrågan. Och även om det hindret kan övervinnas genom skickliga inomborgerliga förhandlingar, riskerar en sådan regering att få en majoritet av riksdagens mandat emot sig.

Osäkerheten innebär att det rimligen måste finnas en plan B: om en alliansregering inte kan tillträda, måste Moderaterna göra allt som står i partiets makt för att den egna politiken ska få maximalt genomslag. Besvikelsen hos kärnväljarna kan annars bli avgrundsdjup.

Moderaterna har under det innevarande decenniet begått två svåra misstag. För det första att man 2011 ingick den Migrationspolitiska överenskommelsen med Miljöpartiet, MÖK. För det andra att man 2014 ingick Decemberöverenskommelsen, DÖK. En uppgörelse som Heimdal då beskrev som ett ”borgerligt högförräderi” – och vars logik präglat den gångna mandatperioden.

Dessa två misstag har stått Sverige och Moderaterna dyrt. Vi har inte råd med ett tredje misstag.
Oavsett vad som händer i och efter valet får Moderaterna inte vika ned sig. Moderaterna måste i alla väder stå på sig, och driva sin egen politik.

Alternativet vore sista spiken i kistan för det gamla högerpartiet.

Arvid Hallén
ordförande Föreningen Heimdal 128:e verksamhetsåret