"Uppsala studentkår är en medlemsorganisation som är uppbyggd på en rad kärnvärderingar som har sin grund i internationalitet, mångfald, öppenhet och allas lika värde", skriver representanterna för Fi-studenter, S-studenter och VSF.

US måste ta ställning mot rasism

Uppsala studentkår ska inte bidra till att ytterligare normalisera Sverigedemokraterna genom att bjuda in dem till debatt, skriver representanter för S-studenter, Fi-studenter och Vänsterns studentförbund, apropå den högskolepolitiska debatt som US arrangerar imorgon, onsdag.

Uppsala studentkår är en medlemsorganisation som är uppbyggd på en rad kärnvärderingar som har sin grund i internationalitet, mångfald, öppenhet och allas lika värde. Som en följd av dessa värderingar har Sverigedemokraterna varit ett parti som Uppsala studentkår inte sökt samarbeten med. Det verkar vara ändring på det nu i och med att den nya kårledningen bjuder in Sverigedemokraterna till debatt. Sverigedemokraternas värdegrund är i direkt konflikt till Uppsala studentkårs. Det har varit skäl nog för en rad andra organisationer att inte bjuda in dem. Till exempel RFSL, Vårdförbundet och Nobelstiftelsen. Men inte för Uppsala studentkår nuvarande kårledning.

Om studenter var de enda som gick och röstade skulle Sverigedemokraterna inte ens komma in i riksdagen. Ändå är vad de har att säga till Uppsala studentkårs medlemmar nog viktigt för att det ska få ta tid från de demokratiska partiernas högskolepolitiska förslag. Vi anser att Uppsala studentkår inte ska verka för att ytterligare normalisera Sverigedemokraterna genom att bjuda in dem till en debatt som, baserat på alla kårval, våra medlemmar inte har något för.

Alva Cedergren, S-studenter
Max Stenberg, S-stundeter
Amanda Tedenljung, Fi-studenter
Charlie Strängberg, Fi-studenter
David Jonsson, Vänsterns studentförbund
Johannes Brolinson, Vänsterns studentförbund