Wikimedia commonsAndelen kvinnor som läser på universitetet är i klar majoritet, men på avancerad nivå är männen fler.

Kvinnor dominerar lärosäten – men bara på grundnivå

Under läsåret 2015/16 minskade antalet studenter vid universitet och högskolor till 402 800, visar statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Drygt 68 000 studenter examinerades, vilket är en liten minskning från föregående år men samtidigt det näst högsta någonsin.

Nybörjare vid lärosäten var 86 000 – detsamma som föregående läsår. Andelen högskolenybörjare som läser program har ökat. Hälften av dessa var under 22 år. Av samtliga högskole-och universitetsstuderande var 242 800 kvinnor och 160 000 män, men på avancerad nivå var männen något fler, enligt UKÄ.