Wikimedia commonsStudenter vid Statistiska institutionen misstänks för fusk. De hade planerat en resa och ville bli klara snabbt.

Fuskade för att åka på semester

Tre studenter vid Statistiska institutionen misstänks för plagiat. En examinationsuppgift som de lämnade in strax före påsk var daterad i april 2016, och ganska snart insåg examinatorn och den kursansvariga läraren att texten var identisk med en som lämnades in av en annan grupp föregående läsår.

Studenterna sade att de delat upp arbetet, och den student som stod för den misstänkt plagierade delen erkände att hon på grund av tidsbrist kopierat de tidigare studenternas uppgift. Som anledning till detta uppgav hen att alla i gruppen skulle åka på semester över påsk och behövde lämna in uppgiften före avresa. Ärendet har lämnats vidare till universitetets disciplinnämnd.