Kollage: Sandra GunnarssonDet kostar pengar att plugga. Den genomsnittliga skulden till CSN har ökat.

CSN-skulderna ökar

11 200 kronor. Så mycket har den genomsnittliga skulden till CSN ökat sedan 2016, och ligger nu på 152 300 kronor. Det visar myndighetens årsrapport. Det innebär en kraftig ökning. Högst skulder har de som studerat utomlands, vilket antas bero på höjningar av studiemedlets lånedel.

– Även de förändrade reglerna för utlandsstudiemedel där fler kan få högre merkostnadslån spelar in. Vi förväntar oss att utvecklingen fortsätter när allt fler av dem som fått högre utbetalningar av lån ska börja betala tillbaka, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN, i ett pressmeddelande.

Däremot minskar andelen låntagare som får sina ärenden överförda till Kronofogden.