Foto: Per EnströmHur bra är din lärarutbildning? Det ska UKÄ reda ut.

Lärarutbildningar har pilottestats

UKÄ har gjort en pilotutvärdering av åtta grundlärar-och förskollärarutbildningar. Idag presenterades resultaten. Syftet har varit att testa utvärderingsmetoden för utbildningar för att avgöra vad som bör förändras och förtydligas inför att ordinarie granskningar drar igång.

Omdömen för grundlärarutbildningarna

Göteborgs universitet: Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6, hög kvalitet

Karlstads universitet: Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, hög kvalitet

Linköpings universitet: Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, hög kvalitet

Malmö högskola: Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6, hög kvalitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping: Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, hög kvalitet

Umeå universitet: Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, ifrågasatt kvalitet

Omdömen för förskollärarutbildningarna:

Högskolan Kristianstad: Förskollärarexamen, ifrågasatt kvalitet

Mälardalens högskola: Förskollärarexamen, hög kvalitet