Foto: Wikimedia commons/ FæUndrar om läkarutbildningen varit lika populär idag, om man som under pestens tid hade tvingats bära en sådan här näbbmask?

Läkarprogrammet i topp

Kom du in på läkarprogrammet? Grattis, det var nämligen den svåraste utbildningen att komma in på för de som konkurrerade med betyg (utan kompletteringar). Hela 21,96 i meritvärde krävdes. Andra svåra utbildningar i topp-ligan var psykologprogrammet (21.61), juristprogrammet (21.04), ekonomie kandidatprogrammet (20,83) och kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik (20,45).