Foto: Sigrid AskerHögstadieeleverna Ellinor Karlsson och Elin Carlborg deltar i "Bygglov" på Ångströmlaboratoriet 2016, ett projekt för att locka fler tjejer till teknikämnen.

Fler kvinnor tar examen i teknik

Teknikutbildningar är de enda där fler män än kvinnor examineras. Dock har det skett en ökning de senaste tio åren, visar statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

– Sedan läsåret 2008/2009 har andelen examinerade kvinnor ökat på både civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ i ett pressmeddelande.

Andelen kvinnor bland personer som tagit examen i teknik på grundnivå uppgår till 39 procent, vilket innebär en tioprocentig ökning på tio år.