Foto: Sandra GunnarssonHär på läktaren har man byggt en liten hiss så att rullstolsburna enkelt ska kunna ta sig från ett plan till ett annat. Man har också förbättrat tillgängligheten upp till scenen.

Bygga fritt är stort, bygga rätt är större

Att renovera en anrik byggnad är inte gjort i en handvändning. 52 konsulter har fått säga sitt och prislappen kommer att landa på 157 miljoner. Men nu är arbetet i slutfasen och förhoppningen är att kunna välkomna besökare till ett fräschare, säkrare och mer tillgängligt Universitetshus i höst.

Foto: Sandra GunnarssonTunnlar är alltid spännande! Här visar Lars-Erik Waldenström vägen ner till det rum under jord där man tidigare tog in kol för att elda med.

Foto: Sandra GunnarssonLektionssalarna har byggts om för att det ska få plats fler studenter.

Foto: Sandra GunnarssonDetta lilla konstverk hittades fastlimmat på Universitetshusets trapp. Den plockades ner, men finns nu i säkert förvar. Vet du vem som gjort den?

Först krävs hjälm, skyddsskor och väst innan vi kan gå in. Och väl i foajén konstateras att det inte bara är vi som behöver skydd. Golvet, trapporna, pelarna och statyerna är klädda med trä för att inte skadas under renoveringen. Att anpassa Universitetshuset till dagens behov var nödvändigt – senast en omfattande renovering gjordes var 1939 – men inte helt okomplicerat. För att inte riskera att skada huset har Riksantikvarieämbetet varit inblandat i minsta lilla steg. Det fysiska arbetet har pågått i drygt ett år, men förarbetet startade tidigare.
– Vi har hållit på sedan 2010 med projektering och förstudier. Det har varit många inblandade, arkitekter, säkerhetskonsulter, tillgänglighetskonsulter – jag tror det var 52 stycken i konsultgruppen, berättar Lars-Erik Waldenström enhetschef och projektledare på byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet.

Att byggnaden har några år på nacken blir tydligt när vi går ner i en tunnel som leder under jord framför Universitetshuset. Här tog man in kol som användes för att värma upp huset då det begav sig. Utgången har sedan länge varit igenmurad, men i samband med renoveringen satsar man i stället på att andra vägar in i Universitetshuset ska bli mer tillgängliga. En ny bred ramp som inte skäms för sig har byggts vid ingången som vetter mot Övre Slottsgatan, en hiss har placerats för bättre tillträde i aulan och man har anpassat tillgängligheten vid scenen. Syftet med renoveringen är också att möjliggöra för bättre undervisning.
– Vi har byggt om för att få in fler studenter i lärosalarna, satt in nya stolar och installerat helt ny AV-teknik – det modernaste som finns, så att man enkelt ska kunna streama härifrån.

I aulan syns ingen större förändring. Men även här har man satsat på tekniken.
– Vi har fällt in högtalarna till orgeln under scenen, har satt upp nya högtalare som ska ge bättre ljud och har också bytt ut belysningen så att man ska kunna få det här ”teaterljuset”.

Bänkarna är kvar?
– Vi funderade på att byta sätena, men då hade vi fått bygga om allting, det är klart att det hade varit trevligt att sitta bättre, men det ska ju vara en känsla att komma in här också.

Vi går upp på övervåningen och in i kanslersrummet där rektor tar emot prominenta gäster. Lars-Erik Waldenström berättar att man inte får vistas där utan rektors eller prorektors närvaro.
– Men nu är det ju renovering!

Vanligtvis är väggarna täckta med konst och porträtt. Men dessa har flyttats till ett magasin för att inte skadas. Kvar i ett hörn ligger endast en hög med vad som ser ut som lite finare trasmattor.
– Vi undersökte priset för att köpa nya mattor, men det skulle kosta en miljon. Så nu ska vi fixa till dessa i stället.

Men andra nya inköp har det blivit. Fem kvinnliga konstnärer har fått i uppdrag att ta fram nya verk som ska pryda väggarna i lärosalarna. Detta för att skapa balans i konstsamlingen som till stor del utgörs av porträtterade män. Men de konstverken kommer finnas på plats först när Universitetshuset återinvigs i höst. Nya doktorer med gäster kommer dock kunna kika in tidigare än så – planen är att öppna huset temporärt för doktorspromoveringen 24 maj.